Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB312 Turunçgil ve Çay Yetiştiriciliği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye için önemli bir yere sahip Turunçgil ve Çay bitkilerin tanıtılması, Dünya ve Türkiye’deki üretim kapasiteleri, bu türlerin yetiştirilmesinde kullanılan teknikler, hasat, muhafaza, ve taşınmalarına ilişkin bilimsel ilkeler öğretilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Dalkılıç, Z., 1994. Turunçgiller. Adnan Menderes Üniversitesi. Yayın No: 22. 2005. 2.Davies, F. S., Albrigo, L. G., 1994. Citrus. CAB International. 3.Tuzcu, Ö., 1990. Türkiye’ de Yetiştirilen Başlıca Turunçgil Çeşitleri. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayınları, 71s. 4.Anonim., 1990. Turunçgil Dünyası. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yayınları, 120s. 5.Anonim., 2004. Home Citrus Growers. http://www.saalfelds.freeserve.co.uk 6.Kacar, B. , 1987. Çayın Biyokimyası ve İşleme Teknolojisi.Çay – Kur Yayın No: 6. Ankara. 329s. 7.Terzi, N., 2003. Çay Sektörü Analizi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Yayın No: 50. 79s. 8.Turunçgil ve Çay Yetiştiriciliği Ders Notları (Çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanan ders notları ve ppt sunuları).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Turunçgil ve Çay yetiştiriciliğinin detaylı olarak incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turunçgillerin tanımlanması, dünya ve Türkiye üretimleri ve ticareti. TURUNÇGİL VE ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİ.pdf
2 Sistematikteki yeri ve özellikler. Turunçgil tür ve çeşitleri.
3 Turunçgil türlerinin morfolojisi, biyolojisi, fizyolojisi. Turunçgillerde nuseller embriyoni.
4 Turunçgillerin ekolojik istekleri.
5 Turunçgillerde anaçlar, çoğaltım metodları ve sertifikalı fidan üretimi.
6 Turunçgillerde bahçe tesisi.
7 Turunçgillerde kültürel uygulamalar. Turunçgillerde muhafaza ve değerlendirme.
8 Çayın tarihçesi, dünya ve Türkiye üretimleri ve ticareti.
9 Çayın sistematiği. Çayın morfolojik, biyolojik ve fizyolojik özellikleri.
10 Ara Sınav
11 Çay yaprağının kimyasal ve biyokimyasal yapısı. Çayın ekolojik istekleri.
12 Çayda çoğaltma teknikleri ve bahçe tesisi.
13 Çay yetiştiriciliğinde kültürel uygulamalar.
14 Çayda hasat ve hasat sonrası uygulamalar (işleme tekniği).

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44477 1381325 Yetiştiricilik için gereksinim duyulan yetiştirme koşullarını öğrenir.
44478 1385782 Turunçgiller ve çayın hasat edilmesini, ambalajlanmasını, depolanması ve pazarlanmasını öğrenir.
44479 1386429 Morfolojik, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
44481 1453442 Turunçgiller ve çayın dünya ve ülke ekonomisindeki önemlerini, üretimlerini ve dünyadaki önemli yetiştirici ülkelerini öğrenir.
44483 1453634 Sistematiklerini, tür ve çeşitlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
44477 4
44478 4
44479 4
44481 4
44483 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek