Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB314 Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, ülkemiz ve dünya meyve üretimini, örtü altı meyveciliğinin önemini ve özellikle ılıman iklim meyvelerinin örtü altında nasıl yetiştirilebileceğini öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders meyve yetiştiriciliğinin genel ilkeleri, örtü altı meyveciliğinin önemini, ülkemizin meyve üretimi ve dış ticaretini ve örtü altında meyve yetiştirmenin genel prensiplerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyveciliğin tanımı ve genel prensipleri
2 Ülkemizin meyve üretimi ve dünyadaki yeri
3 Ülkemizin meyve ticareti ve dünyadaki yeri
4 Niçin örtü altı meyveciliği ve avantajları
5 Örtü altı meyveciliğinin genel prensipleri
6 Örtü altı meyveciliğinin genel prensipleri
7 Meyve yetiştirme sistemleri
8 Örtü altında kullanılan terbiye sistemleri
9 Budama
10 Ara sınav
11 Örtü altı meyveciliğinde kullanılan diğer kültürel işlemler
12 Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde uygulamalı bir örnek: Örtü altında kiraz yetiştiriciliği
13 Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde uygulamalı bir örnek: Örtü altında kiraz yetiştiriciliği
14 Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde uygulamalı bir örnek: Örtü altında Çilek yetiştiriciliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223438 meyveciliğin önemini vurgular
2 1223557 ülkemiz meyveciliğinin durumunu açıklar
3 1223621 örtü altı meyveciliğini tanımlar
4 1187642 Örtüaltı meyveciliğinin nedenlerini ve avantajlarını açıklar
5 1187862 Bazı ılıman iklim meyve türlerinde örtü altı meyve yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 3 2
2 4 4 5 4 5 3 2
3 4 4 4 4 5 3 2
4 4 4 5 4 5 3 2
5 4 4 4 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek