Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB401 Ürün Muhafazası ve Pazarlama 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bahçe ürünlerinde, hasat ve hasat sonrası kayıplarının nedenlerinin kavranması ve ürün -kalite kayıplarını azaltma tekniklerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karaçalı, İ., 2009, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No: 494. İzmir. 2. Cemeroğlu, B., Yemenci, A. ve Özkan, M., 2001. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. 1 Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:24.Ankara. 3. Ders Notu ve zenginleştirilmiş ppt sunusu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bahçe ürünlerinde, çiçeklenmeden hasada kadar olan gelişme dönemi içerisinde hücresel olayların ve meyve gelişiminin kavranması. Hasattan tüketim aşamasına kadar geçen sürede bahçe ürünlerinin karşılaştığı ortamları ve bu aşamada depo koşulları başta olmak üzere taşıma ve lojistik aşamalarında soğuk teknolojisinin ve hasat sonrası kayıpların incelenmesi. Standardizasyon, kalite ve pazara ürün hazırlanması konularının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bahçe ürünlerinde, hasat ve hasat sonrası kayıplarının nedenlerinin açıklanması. ÜRÜN MUHAFAZASI VE PAZARLAMA DERS NOTU 2020.pdf
2 Çiçeklenme, meyve tutumu ve meyve gelişinin incelenmesi.
3 Hücresel gelişmeler, hücre beslenmesi, meyve oluşumu ve gelişiminde bitkisel hormonların rolü, meyve tutum ve gelişmesini etkileyen faktörler.
4 Bahçe ürünlerinde solunum fizyolojisi, solunum ısısı ve solunum oranı.
5 Bahçe ürünlerinde solunum hızındaki değişim üzerine etkili olan faktörler.
6 Bahçe ürünlerinde hasat ve hasat kriterleri, erken ve geç hasadın sakıncaları ile uygun bir hasadın yapılışı.
7 Ambalajlama ve paketleme evi işlemleri.
8 Bahçe ürünlerinde standardizasyon.
9 Bahçe ürünlerine hasat sonrası dayanımı arttırmak için yapılan özel uygulamalar,olgunlaştırma ve saratma uygulamaları.
10 Ara sınav
11 Bahçe ürünlerinin muhafazasında önemli olan depo faktörleri ve muhafaza sistemleri. Depo tipleri ve çalışma sistemleri.
12 Depo tipleri ve çalışma sistemleri. Ön soğutma ve yarı soğuma süresi.
13 Hasattan sonra meydana gelen bozulmaların nedenleri ve çözüm önerileri.
14 Pazara ulaştırma, soğukta taşıma, taşıma koşulları ve taşıma sistemleri.Pazara sunma ve pazarlama teknikleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187572 Bahçe ürünlerinin yapısal özelliklerini bilir.
2 1202121 Hasat öncesi ve sonrası kayıpların nedenlerini ve çözüm yollarını öğrenir.
3 1204149 Hasat zamanını belirler.
4 1179828 Ambalajlama ve paketleme evi işlemlerini öğrenir.
5 1191793 Muhafaza tekniklerini öğrenir.
6 1184755 Bahçe ürünlerinin taşıma sistemlerini öğrenir.
7 1188241 Satış ve pazar sistemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek