Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB403 Mantar Yetiştiriciliği 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Mantarcılığın tarımsal önemi ve kültür mantarı üretim teknikleri hakkında temel prensipleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pekşen, A., Mantar Yetiştiriciliği Ders Notları Günay, A., Abak, K., Koçyiğit, A.E., 1992. Mantar Yetiştirme, Cilt IV., Ankara. Boztok, K., 1987. Mantar Üretim Tekniği, E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir. Bora, T., Toros S., Özaktan, H., 2004. Kültür Mantarı Hastalıkları, Zararlıları ve Savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihçesi, ekonomik önemi, insan beslenmesindeki yeri, sınıflandırılması, morfolojik özellikleri, çevresel istekleri, mantar üretim tesisleri, yetiştirme sistemleri, yetiştirme tekniği, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat ve değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantarın tanımı, yaşamımızdaki önemi Seminer konularının dağıtımı, mantar misel üretim laboratuvarının tanıtımı 1- Mantarın tanımı, yaşamımızdaki önemi.pdf
2 Mantarların sınıflandırılması, morfolojik özellikleri, insan beslenmesi ve sağlığı bakımından önemi Mantar üretim odasının tanıtımı
3 Mantar üretiminin tarihçesi, ekonomik önemi, Dünya'da ve Türkiye’de mantar üretimi Laboratuvarda misel üretimi 3- Mantar üretiminin tarihçesi, ekonomik önemi.pdf
4 Mantar üretim sistemleri Laboratuvarda misel üretimi 4- Mantar üretim sistemleri.pdf
5 Mantar yetiştirme yerleri ve modern mantar işletmeleri Pleurotus yetiştiriciliği 5- Mantar yetiştirme yerleri ve modern mantar işletmeleri.pdf
6 Mantar yetiştiriciliği (Agaricus bisporus), kompost hazırlığı, kompost yapımında kullanılan materyaller ve kompost formülasyonları Pleurotus yetiştiriciliği için kompost hazırlama 6- Mantar yetiştiriciliği (Agaricus bisporus).pdf
7 Kompost hazırlığı (Faz I) Mantar yetiştiriciliği ile ilgili video gösterimi 7- Kompost hazırlığı (Faz I).pdf
8 Pastörizasyon (Faz II) Pleurotus yetiştiriciliği için kültürel işlemler 8- Pastörizasyon (Faz II).pdf
9 Ara sınav Ara sınav
10 Misel üretim laboratuvarları ve misel üretimi Seminer sunumları 10- Misel üretim laboratuvarları ve misel üretimi.pdf
11 Misel ekimi, misel ekiminden sonra ürün yönetimi (Misel ön gelişme aşaması) Seminer sunumları 11- Misel ekimi.pdf
12 Örtü toprağı özellikleri, hazırlanması ve serimi. Misel gelişiminden sonra ve hasat sırasında ürün yönetimi Seminer sunumları 12- Örtü toprağı özellikleri.pdf
13 Hasat, ambalajlama, depolama ve muhafaza Seminer sunumları 13- Hasat, ambalajlama, depolama ve muhafaza.pdf
14 Hijyen, mantar hastalıkları ve zararlıları, mücadele yöntemleri Hasat ve seminer sunumları 14- Hijyen, mantar hastalıkları ve zararlıları, mücadele yöntemleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197427 Mantarın morfolojik özellikleri, biyolojisini ve ekolojik isteklerini bilir.
2 1202197 Kompost yapımı ve kompost hazırlama yöntemlerini öğrenir.
3 1159850 Kompost hazırlama ve mantar yetiştiriciliğindeki tüm aşamalarda uygulanması gereken kültürel işlemleri bilir.
4 1276312 Kültür mantarı üretiminde üretim odalarının iklimlendirilmesi ile ilgili işlemleri uygulayabilir.
5 1278658 Mantar yetiştiriciliğinde hijyenin önemi, mantarların hastalık ve zararlılarını bilir.
6 1278659 Mantar üretim sistemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4 4 3 4 4 4
3 4 4 5 4 3 5 4
4 4 5 4 3 4 4 4
5 4 4 4 5 4 3 4
6 5 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek