Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB407 Bahçe Bitkileri Islahı 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Bahçe bitkileri ıslahının esasları hakkında kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balkaya, A., 2012. Bahçe bitkileri ıslahı Ders notları. (Yayınlanmamış)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ıslahının tanımı ve amacı. Bitki ıslah programının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Islahta kullanılan önemli teknik terimler ve bunların incelenmesi. Bahçe bitkileri türlerinin gen merkezleri ve anavatanları. Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah metotları (Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, türlerarası melezlemeler). Yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metotları Introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ıslahı, sentetik ve hibrit çeşit elde edilmesi, konvergens ıslahı). Haploidi ve poliploidinin bitki ıslahındaki önemi ve elde ediliş yöntemleri. Bahçe Bitkilerinde erkek kısırlığı ve uyuşmazlıktan ıslahta yararlanma imkanları. Vegetatif olarak üretilen bitkilerin ıslahı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 30 3 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ıslahının tanımı, amaçları. Islahçıda aranan özellikler. 1. hafta.docx
2 Islahta kullanılan teknik terimler. Bitki ıslah programlarının hazırlanması. 2. hafta.pdf
3 Bahçe bitki türlerinin orijinleri gen merkezleri. Gen bankalarının çalışma sistemleri 3. hafta.pdf
4 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Introduksiyon) 4. hafta.pdf
5 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Seleksiyon ıslahı) 5. hafta.pdf
6 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı) 6. hafta.pdf
7 Kendine döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı) 7. hafta.pdf
8 Haplodi ve poliploidi. 8. hafta.pdf
9 Bahçe bitkilerinde erkek kısırlığı ve uyuşmazlıktan yararlanma imkanları 9. hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Introduksiyon, seleksiyon) 11. hafta.pdf
12 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Melezleme Islahı) 12. hafta.pdf
13 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Senetetik ve hibrit çeşit ıslahı) 13. hafta.pdf
14 Yabancı döllenen bitki türlerinde uygulanan ıslah yöntemleri (Senetetik ve hibrit çeşit ıslahı) 14. hafta.pdf
15 Vegetatif olarak üretilen bitkilerin ıslahı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189512 Islah teknikleri hakkında yeterli bilgiye ulaşır.
2 1168858 Islah başarısı üzerine etki eden faktörleri öğrenir.
3 1220277 Bahçe bitkileri ıslah sürecini ana hatlarıyla belirtir.
4 1220764 Bahçe bitkileri ıslah sürecini örneklerle açıklar.
5 1221115 Bilgilerini uygulamalı olarak özel sektörde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4
3 5 4 5 5 5 5 4
4 5 4 5 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek