Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB411 Örtüaltı Bağ Yetiştiriciliği 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Örtü altı bağcılık tekniğinin uygulamalı olarak öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baker, H., Waite, R., 2008. Grapes Indoors and Out. Royal Hort. Soc., RHS Wisley Handbooks, 96p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı bağcılığına giriş yapıldıktan sonra ortaya çıkış sebepleri ve gelişme sürecine değinilmektedir. Örtü altında asma yetiştirme teknikleri verilerek erkencilik bakımından örtü altı bağcılığı ve bu amaçla yetiştiriciliği yapılmakta olan çeşitler tanıtılmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 40 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
4 Quiz 4 10 40
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya ve Türkiye bağcılığı
2 Üzüm değerlendirme şekilleri
3 Bağ tesis amaçları
4 Örtü ve örtü sistemleri
5 Örtü altı bağcılığına giriş
6 Örtü altı bağcılık teknikleri
7 Örtü altı bağcılık teknikleri
8 Örtü altı bağcılık teknikleri
9 Örtü altı bağcılık teknikleri
10 Örtü altı bağcılık teknikleri
11 Örtü altı bağcılık teknikleri
12 Örtü altı bağcılık teknikleri
13 Örtü altı bağcılık teknikleri
14 Örtü altında yetiştirilen üzüm çeşitleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
120443 1194945 Türkiye ve Dünya bağcılığını öğrenir
120444 1216856 Bağ tesis şekillerini öğrenir
120445 1186563 Örtü altı bağcılık sistemlerini bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
120443 3
120444 3
120445 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek