Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB406 Üzümsü Meyveler 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Çilek, ahududu ve böğürtlen gibi üzümsü meyve türlerinin yetiştiriciliklerine ait temel kavramlar hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ağaoğlu Y.S., 1986. Üzümsü Meyveler. A.Ü.Zir.Fak. Yayın No.984; Aybak, H.Ç., 2000. Çilek Yetiştiriciliği. ISBN 975-8377-10-8; Onur, C. 1996. Ahududu Yetiştirciliği, Antalya. Galletta, G.J., Himelrick, D.G., 1989. Small Fruit Crop Management. ISBN 0-13-814609-8.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üzümsü Meyvelerin tanımı; çilek yetiştiriciliğinin önemi, önemli üretici ülkeler ve üretim miktarları, sistematikteki yeri ve önemli çeşitleri, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltımı, dikim sistemleri, uygulanan kültürel işlemler, hasat, muhafaza ve kullanım alanları, hastalık ve zararlılarla mücadele; ahududu, böğürtlen ve frenküzümü yetiştiriciliğinin önemi, önemli yetiştirici ülkeler, sistematikteki yerleri ve önemli çeşitleri, morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, budama ve terbiye sistemleri, uygulanan diğer kültürel işlemler, hasat, muhafaza ve kullanım alanları; maviyemiş yetiştiriciliği ve turnayemişi, çayüzümü, çoban üzümü gibi diğer Vaccinium türlerinin tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 20 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 6 12
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üzümsü meyvelerin tanımı, farklı üzümsü meyve türlerinin kısa tanıtımı, dünya üzerinde yayılma alanları, ticari ve sağlık açısından önemleri
2 Çilek yetiştiriciliğinin önemi, üretici ülkeler ve üretim miktarları, sistematikteki yeri vei çilek çeşitleri
3 Çileğin morfolojik ve biyolojik özellikleri,
4 Çileğin ekolojik istekleri,
5 Çilekte dikim sistemleri, çoğaltma metotları
6 Uygulanan kültürel işlemler, hasat, muhafaza , hastalık ve zararlılarla mücadele
7 Örtüaltı çilek yetiştiriciliği
8 Topraksız çilek yetiştiriciliği
9 Ara Sınav
10 Ahudutlarının morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri.
11 Ahudutlarının budama ve terbiye sistemleri ve diğer kültürel işlemler, hasat, muhafaza.
12 Böğürtlenlerin morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, budama - terbiye sistemleri ve diğer kültürel işlemler, hasat, muhafaza.
13 Frenküzümlerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, budama - terbiye sistemleri ve diğer kültürel işlemler, hasat, muhafaza.
14 Maviyemişin morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojik istekleri, çoğaltma yöntemleri, budama - terbiye sistemleri ve diğer kültürel işlemler, hasat, muhafaza ve diğer bazı Vaccinium türlerinin tanıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178953 Dünyada üzümsü meyvelerin önemi, dağılımı ve üretimi hakkında bilgi edinir
2 1184997 Üzümsü meyveleri bilir
3 1204995 Çilek yetiştiriciliğinin genel prensiplerini öğrenir
4 1188817 Ahududu yetiştiriciliğinin genel prensiplerini öğrenir
5 1179722 Böğürtlen, frenküzümü ve maviyemiş yetiştiriciliğinin genel prensiplerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 2
2 4 4 4 4 4 3 2
3 5 5 5 5 5 3 2
4 5 5 5 5 5 3 2
5 5 5 5 5 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek