Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB410 Özel Bağcılık 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Eski bağcılıktan yeni bağcılığa geçiş, asma anaçları ve özellikleri ile asmanın çoğaltılması ve bağ tesisi, bağlarda teknik ve kültürel uygulamaları teorik olarak öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı , B. ve Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1. Ankara. 2. Çelik, S., 1998. Bağcılık, Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul. 3. Uzun, İ., 1996. Bağcılık, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, 3. Winkler, A.J. 1974. General Viticulture, University of California Pres.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski ve yeni bağcılık, anaçlar, asma fidanı eldesi, bağ tesisi, bağlarda terbiye ve budama, teknik ve kültürel uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 3 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
4 Quiz 4 12 48
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski ve yeni bağcılık Hafta -1- eski ve yeni bağcılık.pdf
2 Filoksera Hafta -2- Filoksera.pdf
3 Anaçlar Hafta- 3- asma anaçları.pdf
4 Saf asma anaçları Hafta- 4- saf asma anaçları.pdf
5 Melez asma anaçları Hafta-5- Melez asma anaçları.pdf
6 Anaçların kültürel özellikleri Hafta-6- Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
7 Anaçların Kültürel Özellikleri Hafta-7- Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
8 Anaçların Kültürel Özellikleri Hafta-8 Anaçların Kültürel Özellikleri.pdf
9 Bağ kurma teknikleri Hafta-9 Bağ Kurma Teknikleri.pdf
10 Bağ Kurma teknikleri Hafta-10 Bağ Kurma Teknikleri.pdf
11 Budama ve terbiye Hafta-11 Budama ve Terbiye.pdf
12 Budama ve terbiye Hafta-12 Budama ve Terbiye.pdf
13 Budama ve terbiye Hafta-13 Budama ve Terbiye.pdf
14 Çoğaltma Hafta-14 Çoğaltma.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403782 Eski ve yeni bağcılığı bilir
2 1409090 Asma anaçlarını tanır
3 1412550 Bağ tesisini öğrenir
4 1413318 Bağlarda budama, terbiye ile diğer bakım işlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek