Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB412 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi konusunda temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve sunum

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknoloji kavramı ve tarihsel gelişimi, in vitro Kültür Esasları, Bitki Hücre ve Doku Kültürleri ve Besi Ortamları, in vitro Tozlama ve Dölleme, Embriyo Kültürü, Mersistem, Sürgün Ucu ve Tomurcuk Kültürü, Kallus Kültürü, Hücre Kültürü, Protoplast Kültürü, Haploid Bitki Üretimi, Somaklonal Varyasyon, Somatik Melezleme, Bitkilerde Gen Transferi ve tarımda uygulama alanları gibi temel kavramlar incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 11 3 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknoloji kavramı ve tarihsel gelişimi,
2 in vitro Kültür Esasları,
3 Bitki Hücre ve Doku Kültürleri ve Besi Ortamları,
4 in vitro Tozlama ve Dölleme, Embriyo Kültürü,
5 Mersistem Kültürü,
6 Sürgün Ucu ve Tomurcuk Kültürü,
7 Kallus Kültürü,
8 Hücre Kültürü,
9 Protoplast Kültürü,
10 Sınav
11 Haploid Bitki Üretimi,
12 Somaklonal Varyasyon,
13 Somatik Melezleme,
14 Bitkilerde Gen Transferi ve tarımda uygulama alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212571 Biyoteknoloji terimini kavrar
2 1213655 Bitkilere uygulanan biyoteknolojik yöntemleri öğrenir
3 1213670 Bahçe Bitkileri alanında gerçekleşen biyoteknolojik gelişmelerden haberdar olur
4 1213757 Bahçe Bitkilerinde klasik ıslah yöntemleri ile modern biyoteknolojik yöntemleri karşılaştırır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4 3
2 5 4 4 4 3 4 3
3 5 4 4 4 3 4 3
4 5 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek