Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kültürteknik kapsamında yer üstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesislerin, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması,bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konulması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMÜ, Zİraat Fakültesi, Ders Kitabı No:12. YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER, Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları,koruma ve depolama ypıları, seralar, hidrolik, su kaynaklaının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişikileri, sulama programlam, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 3 10 1
48 Sözlü Sınav 2 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 8 16
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal yerleşmeler ve işletmelerde işletme merkezinın (avlusunun ) planması Tarım işletmelerinde konutların planlanması.ppt
2 Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar Kültürtekniğe giriş.ppt
3 Tarımsal işletmelerde konutların planlanması ısı iletimi1.ppt
4 Hayvan barınaklarının planlanması Ahırların Planlanması.ppt
5 Koruma ve Depolama yapılarının planlanması Tarimsal_Yapilar_Koruma_Depolama.ppt
6 Bitkisel üretim Yapıları (sera) planlanması seraların planlanması.ppt
7 Tarımsal Hidrolik Hidrolik.pptx
8 Ara Sınav
9 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar tarımsal üretimde sulamanın önemi.pptx
10 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar tarımsal üretimde sulamanın önemi.pptx
11 Toprak bitki su ilişkileri Sulama_suyu_ihtiyaci.ppt
12 Bitki su tüketimi, Sulama programı ve Sulama şebekelerinin planlanması Sulama_suyu_ihtiyaci.ppt
13 Sulama Yöntemleri YuzeySulamaYontemleri.ppt
14 Sulamada kullanılan suların niteliği 1.ppt
15 Tarımsal Drenaj ve Sorunlu topraklar 1.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281524 Sulama ve drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
2 1281521 Hayvan barınaklarının planlanması ile ilgili bilgileri alır.
3 1281525 Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir .
4 1281523 Bitkisel üretim yapılarının planlanması hakkında bilgi sahibi olur
5 1281522 Tarımsal drenajın önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3
2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5
3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek