Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Duran

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keskin, Rahmi ve Erdoğan, Doğan, 1992. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 359, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal Mekanizasyonun Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Yararları; Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon (Tarımsal Yapı, Tarihsel Gelişimi ve Düzeyi, Türkiye Tarımında Mekanizasyonu Geciktiren Önemli Etkenler); Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemi; Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları, Tarım Traktörleri (Genel Özellikleri), Tarım Alet ve Makinaları; Toprak İşleme Alet ve Makinaları, Ekim, Dikim Makinaları, Gübre Dağıtma Makinaları, Sulama Mekanizasyonu, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1. HAFTA Giriş.pdf
2 Tarım traktörleri 2. HAFTA Tarım Traktörleri.pdf
3 Tarım traktörleri 3. HAFTA Tarım Traktörleri.pdf
4 Toprak işleme alet ve makineleri 4. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
5 Toprak işleme alet ve makineleri 5. HAFTA Toprak İşleme Alet ve Makineleri.pdf
6 Ekim makineleri 6. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
7 Ekim makineleri 7. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
8 Ara sınav 8. HAFTA Ara Sınav.pdf
9 Gübreleme makineleri 9. HAFTA Gübreleme Makineleri.pdf
10 Sulama makineleri 10. HAFTA Sulama Makineleri.pdf
11 Bitki koruma makineleri 11. HAFTA Bitki Koruma Makineleri.pdf
12 Bitki koruma makineleri 12. HAFTA Bitki Koruma Makineleri.pdf
13 Hasat harman makineleri 13. HAFTA Hasat Harman Makineleri.pdf
14 Hasat-harman makineleri 14. HAFTA Hasat Harman Makineleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455438 Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini kavrayabilme.
2 1455440 Tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini öğrenir.
3 1455441 Tarım traktörleri (genel özellikleri)’ni öğrenir
4 1455439 Tarımda enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4
2 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek