Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Ziraat Fakültesi öğrencilerine entansif yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanlarını tanıtmak, dünyada hayvansal gıdalara olan talep ve önemi bu hayvanların yetiştiriciliği ve yönetimi konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Güler

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- AKMAN, N., 1997. Hayvan Islahı. Hayvan Yetiştirme, Editör; Ertuğrul, M., Baskı Baran Ofset, Ankara. 2- Ahmet Güler, Bal Arısı (Apis mellifera L.). OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 55, 574s, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvansal üretim önemi, dünyada ve Türkiye'de hayvansal üretim, çiftlik hayvanlarında üreme, sığır, koyun, tavuk ve arı yetiştiriciliği, besleme, ıslah ve sürü yönetimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni Biliminde Temel Kavramlar, Dünya Ülkelerinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Genel Yapıları 1.HAFTA.docx
2 Türkiye'de Hayvansal Üretimin Yapısal Durumu, Hayvancılık Politikaları, Hayvan Varlığı, Sorunları, Çözüm Önerileri 2.HAFTA.docx
3 Üreme, Üreme Aantomisi, Evcil Hayvanların Fizyolojik Üreme Süreçleri ve Yapıları, 3.HAFTA.docx
4 Hayvan Islahı-Genel Tanımlar; Irk, Tür, Ekotip, Genotip, Fenotip, Kalıtım Derecesi 4.HAFTA.docx
5 Yetiştirme Metotları, Seleksiyon Islahı ve Yöntemleri, Melezleme yöntemleri 5.HAFTA.docx
6 Süt Sığırcılığı Hakkında Temel Bilgiler 6.HAFTA.docx
7 Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi (Kızgınlık, aşım, gebelik, doğum, sağım, buzağı büyütme) 7.HAFTA.docx
8 Sığır Besiciliği ve Genel Yetiştirme Yöntemleri 8.HAFTA.docx
9 Koyun Yetiştiriciliği ve Temel Bilgiler 9.HAFTA.docx
10 ARA SINAV 10.HAFTA.docx
11 Keçi Yetiştiriciliği ve Temel Bilgiler 11.HAFTA.docx
12 Tavuk Yetiştiriciliği ve Yumurta Tavukçuluğu Hakkında Temel Bilgiler 12.HAFTA.docx
13 Et Tavukçuluğu ve Yetiştirme Yöntemleri Hakkında Temel Bilgiler 13.HAFTA.docx
14 Bal Arısı Önemi, Polinasyon, Yetiştiriciliği, Ürün Üretimi, Ürün İşlenmesi ve Muhafazası İle İlgili Temel Bilgiler 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140196 Yetiştiriciliği yapılan türleri bilir ve bilgiye sahiptir
2 1162221 Sürü yönetimini bilir
3 1164589 Zootekni alanı ile ilgi konularda bilgiyi paylaşır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
9 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
10 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
11 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.