Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Ziraat Fakültesi öğrencilerine entansif yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanlarını tanıtmak, dünyada hayvansal gıdalara olan talep ve önemi ve bu hayvanların yetiştiriciliği ve yönetimi konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Musa SARICA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ertuğrul, M., Hayvan Yetiştirme, Baran Ofset, Ankara. Editör Mehmet Ertuğrul 2. Editör; Yamak, 2018. Zootekni Ceylan Ofset, Samsun 3. Editörler; Türkoğlu M, Sarıca, M., 2018. Tavukçuluk Bilimi, Bey Ofset, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvansal üretimin önemi, dünyada ve Türkiye'de hayvansal üretim, çiftlik hayvanlarında üreme, sığır, koyun, tavuk ve arı yetiştiriciliği, besleme, ıslah ve sürü yönetimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 16 16
4 Quiz 4 4 16
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminde temel kavramlar, dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin genel yapıları 1.HAFTA.docx
1 DERSE BAŞLANGIC.ppt
Zootekni 1.mp4
2 Türkiyede hayvansal üretimin yapısal durumu, hayvancılık politikaları, hayvan varlığı, sorunları, çözüm önerileri 2.HAFTA.docx
3 Üreme, üreme anatomisi, evcil hayvanların fizyolojik üreme süreçleri ve yapıları 3.HAFTA.docx
4 Hayvan ıslahı, genel tanımlar; ırk, tür, ekotip, genotip, fenotip, kalıtım derecesi 4.HAFTA.docx
5 Yetiştirme metotları, seleksiyon ıslahı ve yöntemleri, melezleme yöntemleri 5.HAFTA.docx
6 Süt sığırcılığı hakkında temel bilgiler 6.HAFTA.docx
7 Süt sığırcılığında sürü yönetimi (kızgınlık, aşım, gebelik, doğum, sağım, buzağı büyütme) 7.HAFTA.docx
8 Sığır besiciliği ve genel yetiştirme yöntemleri 8.HAFTA.docx
9 Koyun yetiştiriciliği ve temel bilgiler 9.HAFTA.docx
10 Ara sınav 10.HAFTA.docx
11 Keçi yetiştiriciliği ve temel bilgiler 11.HAFTA.docx
12 Tavuk yetiştiriciliği ve ve yumurta tavukçuluğu hakkında temel bilgiler 12.HAFTA.docx
13 Et tavuğu ve yetiştirme yöntemleri hakkında temel bilgiler 13.HAFTA.docx
14 Bal arısı önemi, polinasyon, yetiştiriciliği, ürün üretimi, ürün işlenmesi ve muhafazası ile ilgili temel bilgiler 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537686 Yetiştiriciliği yapılan türleri bilir ve bilgiye sahiptir
2 1537687 Sürü yönetimini bilir
3 1537688 Zootekni alanı ile ilgili konularda bilgiyi paylaşır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3
3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek