Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB201 Entomoloji 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Böceklerin genel özelliklerini, iç ve dış yapılarını, üreme ve gelişmelerini, bazı önemli türlerin tanınmasını sağlamak ve savaşımını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. İslam Saruhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Entomoloji, Prof. Dr. İ. Akif Kansu, genel Entomoloji, Prof. Dr. Erol Yıldırım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Böceklerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları, üreme ve gelişmeleri, bazı önemli türler hakkında bilgi sahibi olunulması konularının incelenmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 2 28
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Böceklerin sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları Arthropodlar Bocek sistematigi_Apterygota.pdf
Giris.pdf
2 Böceklerin ekonomik önemi Hexapoda Bocek sistematigi_2.pdf
3 Böceklerin vücut duvarı Hexapoda Bocek sistematigi_3.pdf
4 Baş ve uzantıları Anten Bocek morfolojisi.pdf
5 Thorax, Abdomen ve uzantıları Ağız parçaları Bocek morfolojisi_2.pdf
6 Kas, sindirim ve boşaltım sistemleri Kanat yapısı Bocek morfolojisi_3.pdf
7 Dolaşım, solunum, ve üreme sistemleri Bacak yapısı Bocek morfolojisi_4.pdf
8 Sinir sistemi ve duygu organları Sistemler Bocek anatomisi.pdf
9 Böceklerin üreme şekilleri Abdomen uzantıları Bocek anatomisi_2.pdf
10 Böceklerde gelişme Başkalaşım Bocek anatomisi_3.pdf
11 Böceklerde gelişme (devam) Larva ve pupa tipleri Bocek anatomisi_4.pdf
12 Böcek ökolojisi Takımlar Bocek sistematigi_4.pdf
Bocek sistematigi_5.pdf
13 Böcekler ile savaşım Takımlar Bocek sistematigi_6.pdf
14 Böceklerin sınıflandırılması Takımlar Bocek sistematigi_7.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195319 Böceklerin dış yapılarını bilir
2 1197259 Böceklerin iç yapılarını bilir
3 1128976 Zararlı ve faydalı böcekleri bilir
4 1125066 Böceklerin gelişme dönemlerini bilir
5 1173036 Temel savaşım yöntemlerini bilir
6 1151182 Böceklerin üreme ve gelişmesini bilir
7 1144182 Böcekler hakkındaki temel bilgi ve kavramları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 1 2 5
2 1 2 1 2 5
3 1 2 1 2 5
4 1 2 1 2
5 1 2 1 2
6 1 2 2
7 1 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek