Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MYD.201 Mesleki İngilizce 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Ders sonunda, öğrencilerin, Bitki koruma ile ilgili ingilizce yazılmış yayınları takip edebilecek, konunun ana fikrini, anlatılmak istenen temel kavramları irdeleyebilecek seviyede olabilmeleridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.SEVİLHAN MENNAN

Ön Koşul Dersleri

ingilizce

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YOK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Zirai ingilizce terimlerin öğrenilmesi ve ingilizce makale okunmasının sağlanmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 1 25 1
5 Derse Katılım 1 15 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak ingilizce dilbilgisi üzerinde tekrarların yapılması, sınıf seviyesinin belirlenmesi 20_insectlifecycle_clr.pdf
2 İngilizce genel cümle yapısının özetlenmesi Aktif.Paisf.Mesleki İngilizce.Ödev..docx
3 The verbs "be", articles, nouns, pronouns, some important clouses 20_insectlifecycle_clr.pdf
4 tenses ingilizceMASALLAR.doc
5 Metinler üzerinden dilbilgisi ve kelime bilgisi: Metin 1: the parts of a plants and their functions
6 Metin 2: The life cycle of a plant https://www.youtube.com/watch?v=LBbLZpsP-cM
7 Metin 3: The origin and composition of soil İng.Nasreddin Hodja.doc
8 Metin 4: Dranaige and irrigation 20_insectlifecycle_clr.pdf
9 ara sınav
10 Metin 5:Plant Protection 20_insectlifecycle_clr.pdf
11 Metin 6 : Plant protection on Fungi 20_insectlifecycle_clr.pdf
12 Metin 7: Plant Protection on Virus 20_insectlifecycle_clr.pdf
13 Metin 8 :Plant Protection on Nematod 20_insectlifecycle_clr.pdf
14 Metin 9: Control of plant protection.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208398 Genel İngilizce terimleri tanımlayabilecekler.
2 1208404 Bitki koruma bölümü ile ilgili terimleri açıklayabilecekler.
3 1121217 Bitki koruma ile ilgili fungus, virüs ve böceklerle ilgili ingilizce terimleri açıklayabilecekler.
4 1132162 Bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele konusundaki terimlerin İngilizcelerini bilecekler .
5 1162092 Bitki koruma ile ilgili eserleri, okuyup anlamını çıkarabilecekler.
6 1150192 Bitki koruma ile ilgili temel terimlerin İngilizcelerini öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
4 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3
5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3
6 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek