Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği, ticari piyasada satılan çeşitler hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sancar, Ö ve ark. 1997. Tarla Bitkileri Üretimi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat. Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla bitkilerinin tanıtımı Ticari piyasada satılan çeşitlerin tanıtımı Tarla bitkilerinden bazılarının yetiştiriciliği Bazı tarla bitkileri alet ve makinelerinin kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 40 1
6 Uygulama/Pratik 2 40 1
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 1
15 Gösterme 1 5 1
22 Proje Hazırlama 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 2 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla bitkilerinin dünya ve ülkemizdeki üretimi Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve ekipmanların tanıtımı
2 Çeşit seçimi, Buğday Traktöre pulluk, tırmık gibi tarım aletlerinin takılması
3 Mısır Tarla bitkileri tohumlarının tanınması
4 Ayçiçeği Traktör ile toprak işleme
5 Şeker pancarı Traktör ile toprak işleme
6 Patates Çapa makinesi kullanımı
7 Yonca Çapa makinesi kullanımı
8 Fiğ Yabancı otlar ile el çapası ile mücadele
9 Ara sınav
10 Çeltik Parsellere bazı tarla bitkilerinin tohumlarının ekimi
11 Fasülye Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi
12 Pamuk Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi
13 Soya fasülyesi, Kanola Deneme alanındaki bitkilerin gözlemlenmesi
14 Yerfıstığı Uygulama parsellerinin raporlarının hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208726 Tarla bitkilerini tanır
2 1208733 Tarla bitkilerini yetiştirmeyi öğrenir
3 1208735 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve makinaları tanır ve bazılarını kullanabilir
4 1208738 Tarla bitkilerini gübrelemeyi öğrenir
5 1208743 Yabancı ot mücadelesini öğrenir
6 1230660 Tarla bitkilerinin gelişme evrelerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 3 2 3
4 3
5 3
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek