Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere toprak biliminin esasları hakkında bilgi verir ve onlara Ziraat Mühendisliğinde toprağın önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Coşkun GÜLSER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brady, N.C., 1974. The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York. Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprağın tanımı, toprak oluşumu, taşınmış ve yerli anamateryal
2 Toprak oluşum faktörleri, anamateryal, iklim, canlılar, topografya, zaman
3 Toprak oluşum süreçleri, laterizasyon, kireçleşme,
4 Gleyleşme, podzolizasyon, alkalileşme ve tuzlulaşma
5 Toprak profili, genetik horizonlar, toprak sınıflama sistemleri
6 Toprakların fiziksel özellikleri, tekstür tarımsal açıdan önemi
7 Strüktür, tarımsal açıdan önemi, havalanma ve su tutma kapasitesi
8 Toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik
9 Ara sınav
10 Değişebilir katyonlar, katyon değişim kapasitesi,
11 Toprak organik maddesi ve önemi
12 Bitki besin elementleri, makro elementler, C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S
13 Mikro besin elementleri, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo,
14 Rüzgar ve su erozyonu, toprak muhafaza
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123979 1173319 toprak oluşum faktörleri ve süreçleri ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
123991 1197637 toprak fiziği. kimyası ve biyolojik özellikleri ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
123997 1187256 bitki besinleri ve bitki besinlerinin topraklarda uygun formları ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
124339 1191706 toprak ve su korumanın önemi konusu ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur