Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB204 Fitopatoloji 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bitki hastalıkları ve yabancı otlar konusunda temel kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Hüsrev MENNAN, Doç. Dr. Hasan Murat AKSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Döken, M.T., Demirci, E., Zengin, H. 2010. Fitopatoloji. Atatürk Üniversitesi yayınları, No: 729, Ziraat fakültesi yayın No: 314. Erzurum. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Fifth Edition. Elsevier Academic Press. 922 p.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitkilerde hastalık oluşumuna sebep olan çevresel faktörler, yabancı otlar, biyotik (canlı) hastalık sebepleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, hastalık simptomları, patojenlerin yayılma ve bulaşma yolları ve hastalıklar ile mücadele yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 10 1
7 Laboratuvar 8 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 6 10 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fitopatolojinin tanımı, bitkilerde hastalıklar sebebiyle oluşan kayıplar, Dünya'da ve Türkiye'de bazı önemli hastalıkların geçmişten günümüze tanıtılması Sunu1 (fitopatoloji).pdf
2 Fitopatolojinin bölümleri: Simptomatoloji. Bitki hastalıklarında karşılaşılan belirti tiplerinin ve bu belirtilerle ilgili kullanılan terimlerin tanıtılması. Fitopatoloji simptomlar.pdf
3 Abiyotik hastalık sebepleri Sunu 2 (Etioloji).pdf
4 Abiyotik hastalık sebepleri Sunu 3 (Bitki besin Elementi-Pestisit).pdf
5 Biyotik (canlı) hastalıklar ve bulaşma yolları: Havadan bulaşan hastalıklar, tohum ve toprak kökenli hastalıklar.
6 Fungusların genel özellikleri (Morfolojileri, bulaşma yolları, çoğalmaları, fungal hastalıklarda karşılaşılan belirti tipleri, faydalı ve zararlı funguslara örnekler, Funguslar 1.pdf
7 Bahçe ve tarla bitkilerinde görülen bazı önemli fungal hastalıkların tanıtımı, genel özellikleri, morfolojileri, çoğalma, bulaşma ve yayılma yolları, Funguslar 2.pdf
Funguslar 3.pdf
8 Bakterilerin ve diğer prokaryotik hastalık etmenlerinin tanıtımı, genel özellikleri, morfolojileri, çoğalma, bulaşma ve yayılma yolları, Bakteriler.pdf
9 Bitkilerde virüs ve viroid'ler tarafından oluşturulan hastalıklar, bu etmenlerin genel özellikleri, bulaşma ve taşınma yolları. Önemli bazı viral ve viroid hastalıkların tanıtımı.
10 Yabancı otlar (tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık, tam parazit ve yarı parazit bitkiler. yabancı otlar.pdf
11 Y. otların ve parazit bitkilerin kontrolü. yabancı otlar.pdf
12 Epidemiyoloji kavramının tanımı, epidemi oluşumunda etkili faktörler. fitopatoloji epideiyoloji, patoloji.pptx
13 Bitki hastalıkları ile mücadele prensipleri: Karantina uygulamları, kültürel yöntemler, fiziksel ve mekanik mücadele fitopatoloji epideiyoloji, patoloji.pdf
14 Bitki hastalıkları ile mücadele prensipleri: Bitkilerde hastalığa dayanıklılık, hastalıklar ile mücadelede biyolojik yöntemler, kimyasal savaşımın temel prensipleri. fitopatoloji epideiyoloji, patoloji.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507839 1. Bitkilerde hastalık oluşumunda hangi fizyolojik ve metabolik olayların olumsuz etkilendiğini kavrar
2 1507840 2. Abiyotik stres faktörlerinin sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir
3 1507841 3. Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik hastalık sebeplerinin genel özelliklerini anlar, simptomlarını tanır,
4 1507842 4. Yabancı otların genel özelliklerini, yarı parazit ve tam parazit bitkileri öğrenir, mücadeleleri konusunda temel prensipleri kavrar
5 1507843 5. Önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır
6 1507844 6. Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar, hastalık etmenleri ile mücadelede bu konuyu ilişkilendirebilir,
7 1507845 7. Hastalık olaylarının seyri ve epidemi oluşumunda etkili olan faktörler konusunda bilgi sahibi olur
8 1507846 Bitki hastalıklarının mücadelesi ve kontrolüne yönelik uygulamaları bilir, çevre ve insan sağlığına olumlu uygulamaların önemini bilerek hareket eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 4 3 2 2 3 4 4
2 3 3 5 5 3 4 3 2 3 4 4
3 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4
4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4
5 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5
6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4
8 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek