Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB202 Tarımsal Mücadele Makinaları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Tarımsal mücadelede kullanılan katı sıvı ve gaz pestisitlerin uygulama teknikleri ile bunların uygulanmasında kullanılan tarım makinelerinin çalışma prensiplerinin ve kullanımlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. YAĞCIOĞLU, 2008, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi No:508 Bitki Koruma Makineleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal ilaçlar ve formülasyon şekilleri, püskürtme sıvılarının fiziksel özelliklerinin damla oluşumu ve kaplama üzerine etkileri, pülverizasyon karakteristikleri, damla çapları, hidrolik pülverizatörler, püskürtme memeleri, pompalar, debi ayar sistemleri, kalibrasyon, pülverizatörler, pnömatik ve bahçe pülverizatörleri, tozlayıcılar, mikrogranül uygulayıcılar, sisleyiciler, fumigasyon tekniği, sıvılıların elektrostatik yüklenerek püskürtülmesi konuları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 1 5
22 Proje Hazırlama 1 16 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması BKM0.pdf
2 Tarımsal savaş yöntemleri BKM1_1.pdf
3 Pülverizasyon tekniği BKM1.pdf
4 Pülverizasyon tekniği BKM1.pdf
5 Sıvı ilaçların uygulanmasında kullanılan makineler BKM5_5.pdf
6 Hidrolik pülverizatörlerin ana parçaları BKM2.pdf
7 Hidrolik pülverizatörlerin ana parçaları BKM2.pdf
8 Pülverizatör memeleri BKM3.pdf
9 Ara sınavı
10 Pülverizatör memeleri BKM4.pdf
BKM5.pdf
11 Bazı hidrolik pülverizatörlerin yapısal özellikleri BKM6.pdf
12 Pülverizatörlerin kaibrasyonu BKM7.pdf
BKM8.pdf
BKM9.pdf
13 Sürüklenme BKM10.pdf
14 Pülverizatörlerin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği Pülverizatörlerin bakımı BKM11.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295358 Tarımsal mücadelenin önemi ve kullanılan tarımsal mücadele tekniklerinin öğretilmesi
2 1295359 Kimyasal mücadelede kullanılan makinaların tanıtılması ve bunların çalışma prensiplerinin öğretilmesi
3 1295360 Tarımsal mücadele makinalarına ilişkin hesaplamaların öğretilmesi.
4 1295361 Tarımsal mücadele kullanılan makinaların ayar ve bakımlarının öğretilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 4 4 3 4
3 5 3 4
4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek