Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB301 Mikoloji 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Öğrencileri bitki hastalıkları içerisinde yer alan funguslar hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Fungusların canlılar alemindeki yerleri, taksonomisi, yaşam döngüleri, fungal yapılar, üreme şekilleri, biyolojileri hakkında genel bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The Fungi(carlie and Watkinson, 1996), B. Tunalı Mikoloji ders notları, Fifth Kingdom Fungi CD (2003). Katırcıoğlu Y.Z ve Maden S.2015. Bitki Mikolojisi, Ankara Üniversitesi Matbaası, 194s

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fungusların fayda ve zararları, morfolojik ve fizyolojik yapıları, üreme şekilleri, isimlendirme ve taksonomik sınıflandırma konuları ile taksonomik gruplar içerisindeki önemli bitki patojeni fungus cins ve türleri ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 3 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikolojinin tarihçesi, fungusun tanımı, fungusların fayda ve zararları hakkında genel bilgiler Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
2 Fungusların çevre istekleri( sıcaklık, nem, ışık, pH istekleri), fungusların besin istekleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
3 Fungusların somatik yapılarının morfolojisi, Hiflerde apikal, santrifugal büyüme, funguslarda özel somatik yapılar Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
4 Mikorhizal funguslar ve bitki ilişkisi, Funguslarda çoğalma (eşeysiz çoğalma şekilleri)ve eşeysiz çoğalma yapıları Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
5 Eşeyli çoğalma ve eşeyli çoğalma yapıları Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
6 Eşeyli üremede dış faktörlerin rolü, paraseksüel çoğalma Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
7 Fungusların sınıflandırılması, Protozoan funguslar ve özellikleri, önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
8 Basit (S.mple) funguslar, Chromista alemi özellikleri, Hypochytridiomycota ve Oomycota bölümü, önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
9 Oomycota'dan Pythiales takımı ve Chytridiomycota bölümü ve özellikleri, önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
10 Zygomycota bölümü ve özellikleri, önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
11 Ascomycota bölümü genel özellikleri, eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, askokarp tipleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
12 Taphrinales, Erisphales, Eurotiales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
13 Pezizales, Heotiales, Dothideales, Diaportales,Hypocreales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
14 Basisiomycota bölümü, genel özellikleri, eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, Agaricales takımı, özellikleri ve önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
15 Üredinales ve Ustiloginales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx
16 Fungi-Imperfecti bölümünün özelliği ve bu bölüm içerisinde kalan fungusların özellikleri, Hypomycetales, Tuberculariales, Sphaeropsidales ve Mycelia-Steria takımları, özellikleri ve önemli üyeleri Mikoloji Dersi Sunu 2019.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120806 Fungus ne demektir, nasıl bir organizmadır, diğer organizmalardan farkları nelerdir bu konular ele alınmaktadır
2 1120955 Genel olarak hastalık yapan fungal mikroorganizmaları tanımak ve biyolojilerini anlamak
3 1285553 Fungusların bölüm sınıf takım gibi katagorilerinin özellikleri, katagorilerin tanımı, isimleri sistamatikteki yerleri öğretilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek