Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu derste, böceklerin morfolojik yapıları ve temel fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır..

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İzzet Akça

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güçlü, Ş., 1999. Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 215, Erzurum, 223 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Böceklerin morfolojik yapıları ve temel fizyolojik özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arthropoda Şubesi, Eklem Bacaklılar BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
2 İntegüment, Vücut Duvarı BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
3 Baş, Ağız parçaları ve Ağız tipleri BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
4 Toraks BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
5 Abdomen BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
6 Kas Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
7 Sindirim Sistemi ve Beslenme BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
8 Arasınav
9 Boşaltım Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
10 Dolaşım Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
11 Solunum Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
12 Sinir ve Salgı Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
13 Üreme Sistemi BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf
14 Üreme ve Gelişme BÖCEK MORFOLOJİSİ 2019 D..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1140977 Böceklerin genel özelliklerini öğrenir
2 1133836 Böceklerin morfolojisini öğrenir
3 1127530 Böceklerin anatomisini öğrenir
4 1147199 Böceklerin biyolojik dönemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3
2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2
3 2 3 2 4 4 2 3 3 4 4
4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek