Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB305 Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı herbisit fungisit ve bakterisitlerin etki mekanizmaları ile ilgili kazanımlarn sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Hüsrev Mennan, Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Fitopatoloji/Herboloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Stoll, G., 1995. Natural Crop Protection in the Tropics. Margraf Verlag, 188p. 2. Öztürk, S., 1990. Tarım İlaçları. Hasad Yayıncılık ve Reklamcılık. 523s. 3. Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-4, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 393s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki hastalıklarının ve yabancı otların kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler, formülasyon tipleri, ; İlaçlama yöntemleri, Fungisitlerin ve herbisitlerin etki mekanizmaları, Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar, İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin ve herbisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları ve erbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 2 25 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hastalıklarının kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler; aktif madde, dolgu maddesi, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, sinerjist, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon, formülasyonda bulunan maddeler Bit_Has_ve_Y._Ot_İlaçları_2019_B_T_son.pptx
2 Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
3 İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
4 Fungisitlerin etki mekanizmaları, etki yeri özelleşmemiş (koruyucu) fungisitler; avantaj ve dezavantajları Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
5 Etki yeri özelleşmiş (sistemik) fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
6 Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri, Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
7 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar Bit. Hastalıkları İlaçları 2019.pptx
8 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
9 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
10 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
11 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
12 Herbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
13 Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt
14 Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri BİTKİ HASTALIK VE YABANCI OT İLAÇLARI.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350147 Fungisit, bakterisit ve herbisitlerin insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerinin nedenlerini ve etkilerini açıklar.
2 1505411 Fungisitlerin etki mekanizmalarını, kullanıldıkları hastalıkları ve tavsiye dozlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek