Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB307 Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bitki zararlıları ile mücadele yöntemlerinin öğrenilmesi, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler, :Mekaniksel Savaş Fiziksel Savaş, Karantina Önlemleri, Biyoteknik Yöntemler, Biyolojik Savaş, :Biyolojik Savaş Etmenleri ,Kimyasal Savaş; Doz, Püskürtme hacmi,Kalibrasyon, İlaçlama alet ve ekipmanları, Kimyasal Mücadelenin İstenmeyen Etkileri,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Celal TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Genel Entomoloji

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Prof.Dr. Cezmi Öncüer, Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu. Aydın 2008. 6.Baskı. 471s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce dikkate alınması gereken hususlar, Doğal denge, Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar seviyesi.Erken uyarı ve tahmin yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce dikkate alınması gereken hususlar, Doğal denge, Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar seviyesi.Erken uyarı ve tahmin yöntemleri. ZAR-SAV-YONT-1.pdf
2 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler ZAR-SAV-YONT-2.pdf
3 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Mekaniksel Savaş ZAR-SAV-YONT-3.pdf
4 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Fiziksel Savaş ZAR-SAV-YONT-4.pdf
5 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Karantina Önlemleri ZAR-SAV-YONT-5.pdf
6 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Biyoteknik Yöntemler ZAR-SAV-YONT-6.pdf
7 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Biyolojik Savaş-I ZAR-SAV-YONT-7.pdf
8 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Biyolojik Savaş Etmenleri ZAR-SAV-YONT-8.pdf
9 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Kimyasal Savaş ZAR-SAV-YONT-9.pdf
10 ARASINAVI ZAR-SAV-YONT-10.pdf
11 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Doz, Püskürtme hacmi,Kalibrasyon ZAR-SAV-YONT-11.pdf
12 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:İlaçlama alet ve ekipmanları ZAR-SAV-YONT-12.pdf
13 Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Kimyasal Mücadelenin İstenmeyen Etkileri ZAR-SAV-YONT-13.pdf
14 Mücadele vasıta ve ekipmanları: Laboratuvar çalışması ZAR-SAV-YONT-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127770 Bitkilerde zararlı olan böcek,akar, nematot ve diğer hayvansal zararlılarla mücadelede kullanılan yöntemleri ve bunların araçlarını öğrenir.
2 1117959 Zararlılarla mücadelede kullanılan yasal önlemleri ve uygulamasını öğrenir.
3 1142454 Zararlılarla mücadelede kullanılan biyolojik mücadele yöntemlerini ve uygulamasını öğrenir.
4 1135705 Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel önlemleri ve uygulamasını öğrenir.
5 1136190 Zararlılarla mücadelede kullanılan mekaniksel yöntemleri ve uygulamasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
2 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek