Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB309 Viroloji 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere bitki virüslerinin özelliklerini, virüs hastalıklarının bitkilerde oluşturdukları zararları ve hastalık simptomlarını tanıtmak, bitki virüslerinin bulaşma ve yayılma yollarını, viral hastalıkların kontrolüne yönelik çözüm yollarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Fitopatoloji

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hull, R. 2002. Plant Virology. Academic Press. 2. Yılmaz, M.A., Çığşar, İ. Viroloji. Çukuroca Üniversitesi Basımevi. Adana. 3. Walkey, D. 1991. Applied Plant Virology (Second Edition). Chapman and Hall.London. 4. Matthews, R.E.F. Fundamentals of Plant Virology. 1992. Academic Pres. New York. 5. Yardımcı, N. 2001. Genel Bitki Virolojisi. SDÜ yayınları. No. 13. Isparta. 4. Erdiler, G. 1987. Viroloji Tekniği. Ankara Üniversitesi yayınları: 1004. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitki patojeni virüslerin genel özellikleri, hastalık oluşturma mekanizmaları, taşınma ve bulaşma yolları hakkında ve virüs hastalıklarının kontrolüne yönelik pratiğe uygun temel bilgileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
7 Laboratuvar 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 3 2 6
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Viroloji bilim dalının gelişimindeki önemli olaylar, virüslerin genel özellikleri ve diğer bitki patojenlerinden farklı yönleri. Giriş.pdf
Genel Özellikler.pdf
2 Bitki virüslerinin sınıflandırılması, sınıflandırmada kullanılan kriterler, virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, Morfolojik-Kimyasal yapı.pdf
Sınıflandırma.pdf
3 Virüslerin çoğalması= Biyosentezi, Virüs Biyosentezi=Replikasyon.pdf
4 Bitki virüslerinin enfeksiyon aşamaları, viral proteinler ve görevleri,
5 Virüs simptomları (makroskobik ve mikroskobik Simptomlar), Makroskobik Simptomlar.pdf
Mikroskobik Simptomlar.pdf
6 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (I): Generatif ve vejatatif çoğaltım materyalleri ile, aşı ile taşınma. Tohum-Vektörler Taşınma.pdf
7 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (II): Mekanik Yolla-Bitki özsuyu ile Taşınma Virüslerin Mekanik Taşınması.pdf
8 Ara sınav
9 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (III): Insecta Sınıfındaki Vektörler ile Taşınan Virüsler. Yaprak Pireleri Coleoptera_Unlu Bit Taşınma.pdf
10 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (IV): Nematodlar ile taşınma. Akar-Fungus-Nematod Taşınma.pdf
11 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (V): Akarlar ile virüslerin taşınması.
12 Bitki virüslerinin taşınma ve bulaşma yolları (VI): Toprak kökenli protozoan vektörler ile taşınma
13 Virüs izolasyon ve tanı yöntemleri,
14 Virüs hastalıkları ile mücadele yöntemleri, Virüsler ile Mücadele.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126165 Bitki virüslerinin genel özelliklerini ve diğer bitki patojenlerinden ayırt edici özelliklerini bilir,
2 1146277 virüs enfeksiyonunun oluşumu ve konukçu hücredeki virüs biyosentez mekanizmasını anlar,
3 1138267 Bitkilerdeki önemli viral hastalıkların simptomlarını tanır, diğer abiyotik ve biyotik hastalıkların simptomlarından ayırt edebilir,
4 1134871 Virüs izolasyon ve çoğaltım yöntemlerini teorik olarak bilir,
5 1146211 Virüs teşhis ve tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibidir,
6 1158416 Virüs taşınma yolları ve primer enfeksiyon kaynakları hakkında bilgi sahibidir,
7 1141798 Virüs mücadele yöntemlerini bilir ve bazı önerilerinde bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
9 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
10 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
11 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 4 3 1 1 1 1 2 5
2 1 1 3 5 2 1 1 1 1 1 3
3 1 1 5 4 3 1 1 1 1 2 5
4 1 2 3 5 2 1 1 1 1 3 3
5 1 1 5 4 2 1 2 2 1 2 5
6 1 2 5 4 2 1 1 1 2 3 5
7 4 3 5 4 4 4 1 2 1 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek