Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB311 Herboloji 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere yabancı otların biyolojisinin ve bunların tarımsal üretime etkilerine yönelik kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York. Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, Stuttgart Hamouz, P., Hamouzova, K., 2016. A Handbook of Weed Seedlings. Kurent, S.R.O Vrbenska. Czech Republish

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı, tohum çimlenmesi, seksüel ve aseksüel çoğalma, yabancı otlar ve kültür bitkileri arasındaki etkileşim, rekabet, allelopathy, parazit yabancı otlar, yabancı otların ekonomik önemi, yabancı otların teşhis kriterleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 9 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 20 1 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı herboloji.pdf
2 Yabancı ot tohumlarının çimlenmesi herboloji.pdf
3 Yabancı ot tohumların seksüel çoğalması herboloji.pdf
4 Yabancı ot tohumların aseksüel çoğalması herboloji.pdf
5 Yabancı otlar ve kültür bitkileri arasındaki etkileşim herboloji.pdf
6 Yabancı otlar ve kültür bitkileri arasındaki etkileşim herboloji.pdf
7 Yabancı otlar ve kültür bitkileri arasındaki rekabet herboloji.pdf
8 Yabancı otlar ve kültür bitkileri arasındaki rekabet herboloji.pdf
9 Yabancı otlarda kritik periyot herboloji.pdf
10 Yabancı otlarda allelopathy herboloji.pdf
11 Parazit yabancı otlar herboloji.pdf
12 Yabancı otların teşhis kriterleri herboloji.pdf
13 Yabancı otların teşhis kriterleri herboloji.pdf
14 Yabancı otların ekonomik önemi herboloji.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361891 Allelopati’nin tanımını, bitkilerde ortaya çıkış şekillerini ve yabancı otlarda entegre mücadelede kullanım alanlarını tanımlar
2 1351277 Yabancı ot türlerinin morfolojik özelliklerine bağlı olarak bunları teşhis eder
3 1360831 Parazit yabancı ot türlerini ve bunların biyolojilerini açıklar
4 1352462 Yabancı otların ekolojisini açıklar
5 1357057 Kültür bitkileri ile yabancı otlar arasındaki rekabet unsurlarını analiz eder
6 1359817 Yabancı otların yayılışı, önemi ve zarar şekillerini açıklar
7 1376921 Yabancı otların biyolojisi ve yayılma yollarını açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5
3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5
6 5 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4
7 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek