Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB313 Akaroloji 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Akarların sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme gibi davranışları, yaşama ortamları, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahat Sullivan

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-A Manual of Acarology (Krantz,G.W., Walter, D.E., 2009. Texas Tech University Press, Texas, USA). -Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds.: E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin, 1996. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1A). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1B). -Akarolojiye Giriş (Ecevit, O., 1981. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Akarolojiye giris, akarlarin sınıflandırılması ve yakin hayvan gruplari, morfolojisi-vucudun kisimlari ve segmentasyonu, akarlarin anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme davranışları, yaşama ortamları-serbest ve parazit yasayan akarlar, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 11 2 22
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akarların sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları
2 Akarların zarar şekillerinin arazide gösterilmesi ve zararlanmış bitki kısımlarının toplanması
3 Araziden toplanan örneklerin laboratuvarda incelenmesi ve bulunan akarların toplanması
4 Akarların morfolojisi: Kütiküla, vücudun kısımları ve segmentasyonu, bacaklar,his organları
5 Akarların anatomisi: Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, kas sistemi
6 Akarların anatomisi: Solunum sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi
7 Akarların hayat devri: Embriyonik ve postembriyonik gelişme
8 Akarların beslenmesi ve üremesi
9 Akarların yaşayışı ve yaşama ortamları: Serbest yaşayan formlar, parazit yaşayan formlar
10 Arazi ve laboratuvar uygulaması: Toprakta yaşayan akarların incelenmesi için toprak örneklerinin alınması ve Berlese hunisine konulması
11 Ara sınav
12 Tetrastigmata, Mesostigmata, Metastigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi
13 Prostigmata, Astigmata ve Cryptostigmata takımına ait genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi
14 Akarların preparatlarının yapılması,akarların ekonomik önemi ve mücadelesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134906 Akarlar hakkındaki temel bilgi ve kavramları bilir
2 1128648 Akarların sistematikteki yerini bilir
3 1136608 Akarların morfolojisini ve anatomisini bilir
4 1123901 Akarların üreme ve gelişmesini bilir
5 1149279 Akarların beslenme şekillerini ve yaşama ortamlarını bilir
6 1140185 Akarların sınıflandırmasını bilir
7 1144621 Tarımsal açıdan önemli zararlı ve yararlı akar türlerini bilir ve tanır
8 1286173 Akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılmasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4
3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek