Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB317 Bakteriyoloji 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bakteriyolojinin tarihçesi, bakterilerin sınıflandırılması, anatomisi, kimyasal yapısı, metabolizması, bakteriyel gelişme, bakteriyel gelişmenin engellenmesi, bitki koruma açısından önemli bakteri cins ve türleri, bitki patojeni bakterilerin izolasyonu ve inokulasyonu, bakterilerde taksonomik yöntemleri hakkında bilgiler edinilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bakteriyoloji Ders Kitabı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakteriyolojinin tarihçesi, bakterilerin sınıflandırılması, anatomisi, kimyasal yapısı, metabolizması, bakteriyel gelişme, bakteriyel gelişmenin engellenmesi, bitki koruma açısından önemli bakteri cins ve türleri, bitki patojeni bakterilerin izolasyonu ve inokulasyonu, bakterilerde taksonomik yöntemlerinden oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteriyolojinin tarihçesi BAKTERİYOLOJİ.pdf
2 Bakterilerin sınıflandırılması BAKTERİYOLOJİ.pdf
3 Bakterilerin anatomisi BAKTERİYOLOJİ.pdf
4 Bakterilerin kimyasal yapısı BAKTERİYOLOJİ.pdf
5 Bakterilerin metabolizması BAKTERİYOLOJİ.pdf
6 Bakteriyel gelişme BAKTERİYOLOJİ.pdf
7 Bakteriyel gelişme BAKTERİYOLOJİ.pdf
8 Bakteriyel gelişmenin engellenmesi BAKTERİYOLOJİ.pdf
9 Bakteriyel gelişmenin engellenmesi BAKTERİYOLOJİ.pdf
10 Bitki koruma açısından önemli bakteri cins ve türleri BAKTERİYOLOJİ.pdf
11 Bitki koruma açısından önemli bakteri cins ve türleri BAKTERİYOLOJİ.pdf
12 Bitki koruma açısından önemli bakteri cins ve türleri BAKTERİYOLOJİ.pdf
13 Bitki patojeni bakterilerin izolasyonu ve inokulasyonu BAKTERİYOLOJİ.pdf
14 Bakterilerde taksonomik yöntemler BAKTERİYOLOJİ.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1108714 Bakterilerin sınıflandırılması, anatomileri ve kimyasal yapıları hakkında bilgi edinilmesi
2 1108715 Bitki korumada önemli bakteri cins ve türleri hakkında bilgi edinilmesi
3 1108716 Bitki patojeni bakterilerin izolasyonu ve inokulasyonu hakkında bilgi edinilmesi
4 1108717 Bakteriyel gelişimin engellenmesi hakkında bilgiler edinilmesi
5 1108718 Bakterilerin metobolizması hakkında bilgi edinilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek