Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB302 Nematoloji 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bitkisel üretimde zararlı olan nematodların teşhis,tanımlama ve mücadele yöntemlerinin ayrıntılı olarak açıklanması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.SEVİLHAN MENNAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pehlivan E. 1994. Nematoloji. Ege Üniversitesi Ders Kitabı, No:35, İzmir. F. Lamberti and C.E. Taylor, 1962. Pictorial Key to Genera of Plant Parasitic Nematodes, New York, USA. P.S. Grewal, R.U. Ehlers, D.I. 2005. Shapiro-Ilan. Nematodes as Biocontrol Agents, CABI Publishing.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nematodların hayvanlar alemindeki yerini, bitki paraziti nematodların meydana getirdiği ürün kayıplarını ve yararlı nematodların oynadığı rolü öğrenilir..Nematodların genel morfolojik özelliklerini, üremelerini ve gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olunur.Nematodlarla mücadelede kullanılabilecek yöntemlerin bilinmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 20 2 40
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nematodların sistematikteki yeri ve nematodların ekonomik önemi ile nematodların dış yapısı konuları ele alınır. 1. NEMATOLOJİ GİRİŞ1.ders.ppt
2 Nematodlarda iç organların (kas, sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum, üreme ve sinir sistemleri ile duygu organları-1) yapısı ve işleyişi ayrıntılandırılır. 2. morfoloji.ppt
3 Nematodlarda iç organların (duygu organları-2, ışık organları, salgı organları) yapısı ve işleyişi ayrıntılandırılır. 3. Nematodların fizyolojisi1.ppt.pptx
4 Nematodlarda Üreme ve Gelişme konuları ele alınır. 4. nematodlardabeslenme.ppt
5 Araziden toprak örneği alınması ve arazide nematod belirtilerinin incelenmesi 5.ÖRNEK ALMA YÖNTEMLERİ.ppt
6 Nematod elde etme yöntemlerinin incelenmesi 5.ÖRNEK ALMA YÖNTEMLERİ.ppt
7 Nematodların topraktan ekstraksiyon ve izolasyon yöntemleri 6.bitkiparazitinematodlarınmorfolojisi.ppt
8 Nematodlarla mücadele yöntemleri. 11.BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR İLE MÜCADELE.ppt
9 Ara sınav haftası
10 Nematodlarla biyolojik mücadele 12.Nematodlar ile Biyolojik mücadele.ppt
11 Nematodların biyolojik mücadelesinde fungusların kullanımı. 12.Nematodlar ile Biyolojik mücadele.ppt
12 Nematodların biyolojik mücadelesinde bakterilerin kullanımı. 13. Nematod-virüs ilişkileri.ppt
13 Entomopatojen nematodlar ele alınır. 15.EPN.ppt
14 Final haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1153700 Nematodların hayvanlar alemindeki yerini, bitki paraziti nematodların meydana getirdiği ürün kayıplarını ve yararlı nematodların oynadığı rolü bilir.
2 1163433 Nematodların genel morfolojik özelliklerini, üremelerini ve gelişmelerini bilir
3 1174114 Nematodlarla mücadelede kullanılabilecek yöntemleri bilir, uygulayabilir ve üreticilere aktarabilir.
4 1175541 Aniden ortaya çıkan ve nematodlardan kaynaklanan sorunlara uygun çözümler üretebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek