Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB308 Böcek Ekolojisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; ekolojinin tanımı ve diğer bilimler ile ilişkisi, ekolojinin çalışma alanları, cansız etkenler: iklim, ışık, atmosfer gazları, yerçekimi ve basınç, fizikokimya ve kimya etkenleri, toprak ve canlı etkenler: besin, popülasyon yoğunluğu ve böcek salgınları ile ilgili bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. izzet Akça

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ders Notları -Önder,F., Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. İzmir, 2004. -Kansu, İ. A., Böcek Çevre Bilimi (Böcek Ökolojisi) I. Birey Ökolojisi. Ank. Ü. Zir. Fak. Yayınları: 862, Ders Kitabı: 230, 179 s. (1983)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Böcek Ekolojisi terimlerini kavrama. Böcek birey ekolojisi ve toplum ekolojisi terimleri. Böcek-İnsan ilişkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Ekolojik terimlerin tanımları
2 Ekolojinin Tarihçesi, Ekolojinin Diğer Bilimlerle Olan İlişkileri
3 Ekolojinin Bölümleri (Synecology=Toplum Ekolojisi; Autecology= Bireysel Ekoloji))
4 Böcek Bireysel Ekolojisi (=Autecology)
5 Cansız (Abiotik) Faktörler (İklim: Sıcaklık, Su, Nem, Rüzgar, İklim Etkenlerinin İşbirliği)
6 Yüksek ve Düşük Sıcaklıkların Böcekler Üzerine Etkileri
7 Gelişme Eşiği, Termal Konstant, Döl Sayısı Hesaplama
8 Arasınav
9 Işık, Atmosfer Gazları, Ayın Dönemleri, Güneş Lekeleri, Yerçekimi, Atmosfer Basıncı, Fizikokimya ve Kimya Etkenleri
10 Toprak (Toprağın yapısının, sıcaklığının, ıslaklığının ve kimyasal maddelerinin böcek populasyonları üzerine etkisi)
11 Canlı (=Biyotik) Faktörler (Besin: Alınan Besin Çeşidine Göre Böceklerin Sınıflandırılması)
12 Etkisizlik, Çekişme, Ortak Yaşam, Tek Yönlü Yararlanma, Tek Yönlü Zararlanma, Asalaklık ve Avcılık
13 Populasyon Yoğunluğu Tahmini, Kaba Yoğunluk, Ekolojik veya Ekonomik Yoğunluk
14 İnsan Faktörü (İnsanların Böcekler Üzerindeki Değişik Etkileri)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44506 1149976 Ekoloji nedir? Ekolojinin bölümleri nelerdir? Ekoloji hangi konuları inceler? Sorularına cevap verebilir.
44508 1148908 Böceklerin populasyon yoğunluğunu ve döl sayılarını hesaplayabilir.
44509 1148971 İnsanların böcek türleri üzerine olumsuz etkileri hakkında bilgi edinilebilir.
44510 1158411 Konukçu-böcek ilişkilerini kavrar.
44519 1159428 Böceklerle ilgili gözlem ve değerlendirme yapabilir.
44520 1160546 Böceklerin biyotik ve abiyotik çevre ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinilebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
44506 3 4 5
44508 3 4 5
44509
44510
44519
44520
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek