Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB310 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurt, Ş., 2013. Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Akademisyen Kitabevi, 242s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin sınıflandırılması, formülasyon tipleri, etki mekanizmaları, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 54 54
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme. 1. ders.pptx
2 Kültürel önlemler; inokulumun girişini önlemeye yönelik uygulamalar, var olan inokulumu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, enfeksiyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar 2.ders.pptx
3 Bitkilerde dayanıklılık; yapısal dayanıklılık, sonradan kazanılmış dayanıklılık, morfolojik dayanıklılık, fonksiyonel dayanıklılık, protoplazmik dayanıklılık, genetik açıdan dayanıklılık; bağışıklık, zahiri dayanıklılık, gerçek dayanıklılık 3.ders.pptx
4 Dikey dayanıklılık, yatay dayanıklılık, stoplazmik dayanıklılık, gene karşı gen hipotezi, dayanıklı çeşit elde etme yolları hastalıklarla mücadele ders.pptx
5 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş hastalıklarla mücadele ders.pptx
6 Biyolojik savaş: antagonizm mekanizmaları; antibiosis, rekabet, parazitizm hastalıklarla mücadele ders.pptx
7 Hipovirulens ve biyolojik savaşta kullanımı, uyarılmış dayanıklılık ve biyolojik savaşta kullanımı, çapraz koruma ve biyolojik savaşta kullanımı hastalıklarla mücadele ders.pptx
8 Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri hastalıklarla mücadele ders.pptx
9 Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler hastalıklarla mücadele ders.pptx
10 Arasınav
11 Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar hastalıklarla mücadele ders.pptx
12 İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler hastalıklarla mücadele ders.pptx
13 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları hastalıklarla mücadele ders.pptx
14 Sistemik fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, önceden tahmin ve erken uyarı, entegre savaş hastalıklarla mücadele ders.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419512 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
2 1436675 Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını ve biyolojik savaşta kullanılan mekanizmaları bilir.
3 1445890 Kimyasal savaşta kullanılan fungisit formülasyonlarını, etkili maddelerini ve etki mekanizmalarını bilir.
4 1414474 Fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilir.
5 1418088 Entegre savaşın ve erken uyarının avantajlarını ve uygulama koşullarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4
2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5
3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek