Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB312 Bakteri Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler, bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri, biyokimyasal döngüler ve bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgiler edinilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler, bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri, biyokimyasal döngüler ve bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisinden oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteriyel beslenme BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
2 Doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
3 Doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
4 Bakteriyel habitat tipleri BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
5 Bakteriyel habitat tipleri BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
6 Bakteriyel etkileşim BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
7 Bakteriyel etkileşim BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
8 Bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
9 Bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
10 Biyokimyasal döngüler BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
11 Biyokimyasal döngüler BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
12 Biyokimyasal döngüler BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
13 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
14 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi BAKTERİ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİHMA.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346293 Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler hakkında bilgi edinilmesi
2 1346294 Bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri hakkında bilgi edinilmesi
3 1346295 Biyokimyasal döngüler hakkında bilgi edinilmesi
4 1346296 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi edinilmesi
5 1346297 Bakteriyel epidemiyoloji hakkında bilgi edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4
3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4
4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek