Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB312 Bakteri Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler, bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri, biyokimyasal döngüler ve bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgiler edinilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler, bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri, biyokimyasal döngüler ve bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisinden oluşmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteriyel beslenme
2 Doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler
3 Doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler
4 Bakteriyel habitat tipleri
5 Bakteriyel habitat tipleri
6 Bakteriyel etkileşim
7 Bakteriyel etkileşim
8 Bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri
9 Bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri
10 Biyokimyasal döngüler
11 Biyokimyasal döngüler
12 Biyokimyasal döngüler
13 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi
14 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1108600 Bakteriyel beslenme, doğadaki bakteriyel populasyonları denetleyen etkenler hakkında bilgi edinilmesi
2 1108601 Bakteriyel habitat tipleri, bakteriyel etkileşim, bakterilerin birbirleri ile ve diğer organizmalarla olan ilişkileri hakkında bilgi edinilmesi
3 1108602 Biyokimyasal döngüler hakkında bilgi edinilmesi
4 1108603 Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi edinilmesi
5 1108604 Bakteriyel epidemiyoloji hakkında bilgi edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
9 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
10 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
11 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.