Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB314 Virüs Ekolojisi ve Epidemiyolojisi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Virüslerin konukçu, vektör ve çevresi ile ilişkilerini, başarılı bir viral enfeksiyon için uygun olması gereken faktörleri, virüslerin zamana ve mesafeye bağlı yayılmaları,virüs epidemilerinin oluşumu için gerekli koşullar hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Miray SÖKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hull, R. 2002. Matthews' Plant Virology. Academic Press, London. p. 1001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virüs-bitki-vektör ilişkileri, viral enfeksiyonlarda etkili olan biyolojik ve fiziksel faktörler, virüslerin konukçu çevreleri, havadan yayılan vektörler, toprak kökenli vektörler, virüslerin tohum ve polen ile taşınmasının epidemi oluşumundaki rolü, konukçu çeşitliliği ve bolluğunun viral epidemilerdeki önemi, iklimsel faktörler ve virüs enfeksiyonunun mevsimsel dalgalanması ve önceden tahmin edilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler I : Virüse ait özellikler VİRÜS EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ.pdf
2 Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler II : Konukçuya ait özellikler
3 Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan biyolojik faktörler III: Vektöre ait özellikler VİRÜS EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ (1).pdf
4 Havadan yayılan viral hastalıklar ve arazideki görünümü VİRÜS EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ (2).pdf
5 Toprak kökenli viral hastalıklar ve arazideki görünümü VİRÜS EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ (3).pdf
6 Viral hastalığın kademeli ilerlemesinde tohum ve polenle taşınmanın önemi,
7 Uzak mesafelere virüslerin yayılması ve salgın oluşumunda insan faaliyetlerinin rolü
8 Ara sınav
9 Virüs epidemiyolojisinde kültürel faaliyetlerin etkisi (Ekim zamanı, rotasyon, toprak işleme, arazi büyüklüğü, bitki yaşı ve populasyon büyüklüğü, tek ürün sistemi, yeni alanlara tarım ürünlerinin geçişi)
10 Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan fiziksel faktörler I: Yağmur ve rüzgarın etkisi
11 Virüs ekolojisinde ve epidemiyolojisnde etkili olan fiziksel faktörler II: Sıcaklık, toprak faktörleri, iklimsel faktörlerin mevsimsel dalgalanması,
12 Viral enfeksiyonların mevsimsel dalgalanması ve sürekliliği, hastalığın ilerlemesinin takibi
13 Viral hastalıkların önceden tahmini
14 Virüs epidemilerinin tahmin edilmesinde matematiksel modellerin kullanımı VİRÜS EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ (3).pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422118 Virüs enfeksiyonu için gerkli şartları bilir.
2 1423405 Virüslerin bulaşma ve yayılma için gerkli faktörleri açıklayabilir.
3 1409113 Virüs enfeksiyonunun ilerlemesi ve kapsamlı salgın seviyesi için çevresel faktörleri bilir
4 1414913 Virüs enfeksiyonlarının mevsimsel dağılımının tahmini ve matematiksel modellerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5
2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5
3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 5
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek