Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB318 Pestisitler ve Biyositler 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Tarımsal mücadelede ve vektör böcek ve benzeri canlıların mücadelesinde kullanılan pestisitlerin ve biyositlerin özellikleri ve kullanım alanlarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Celal Tuncer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarımsal zararlılarla savaş yöntemleri ve ilaçları. C.Öncüer ve E. Durmuşoğlu.2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal mücadeleye karar vermede etkili olan faktörleri ve kimyasal mücadelenin başarısını etkileyen faktörler, Kimyasal mücadele alet ve ekipmanları ile doz ayarlama ve kalibrasyon yapma, Kimyasal savaşta alınması gereken önlemleri ve ilaç zehirlenmelerinde ilkyardım, Pestisit ve biyositlerin yapısı ve içerikleri , Pestisitlerin değişik esaslara göre sınıflandırılmasını ve formülasyonları , Pestisit ve biyositlerin üretim ve ruhsatlandırılma basamakları, Pestisit toksikolojisi ve ekotoksikolojisi ile ilgili esaslar, Tarımsal Zararlılara karşı kullanılan pestisit grup ve aktif maddelerinin özellikleri, Biyositlerin özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yöntemleri. .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal mücadeleye karar vermede etkili olan faktörleri ve kimyasal mücadelenin başarısını etkileyen faktörleri öğrenir 2
2 Kimyasal mücadele alet ve ekipmanları ile doz ayarlama ve kalibrasyon yapmayı öğrenir. 2
3 Kimyasal savaşta alınması gereken önlemleri ve ilaç zehirlenmelerinde ilkyardımı öğrenir 2
4 Pestisit ve biyositlerin yapısı ve içeriklerini öğrenir. 2
5 Pestisitlerin değişik esaslara göre sınıflandırılmasını ve formülasyonlarını öğrenir. 2
6 Pestisit ve biyositlerin üretim ve ruhsatlandırılma basamaklarını öğrenir. 2
7 Pestisit toksikolojisi ve ekotoksikolojisi ile ilgili esasları öğrenir. 2
8 Tarımsal Zararlılara karşı kullanılan pestisit grup ve aktif maddelerinin özelliklerini öğrenir.I 2
9 Tarımsal Zararlılara karşı kullanılan pestisit grup ve aktif maddelerinin özelliklerini öğrenir.II 2
10 Arasınav 2
11 Tarımsal Zararlılara karşı kullanılan pestisit grup ve aktif maddelerinin özelliklerini öğrenir.III 2
12 Biyositlerin özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yöntemlerini öğrenir.I 2
13 Biyositlerin özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yöntemlerini öğrenir.II 2
14 Biyositlerin özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yöntemlerini öğrenir.III 2
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81555 1182394 Kimyasal mücadeleye karar vermede etkili olan faktörleri ve kimyasal mücadelenin başarısını etkileyen faktörleri öğrenir
81556 1179858 Kimyasal mücadele alet ve ekipmanları ile doz ayarlama ve kalibrasyon yapmayı öğrenir.
81557 1184569 Pestisit ve biyositlerin yapısı ve içeriklerini öğrenir.
81575 1164255 Pestisit ve biyositlerin üretim ve ruhsatlandırılma basamaklarını öğrenir.
81593 1170004 Pestisit toksikolojisi ve ekotoksikolojisi ile ilgili esasları, pestisit grup ve aktif maddelerinin özelliklerini, Biyositlerin özellikleri, sınıflandırılması ve kullanım yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
81555 2 4 5
81556 2 4 5
81557 2 4 5
81575 2 4 5
81593 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek