Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB316 Yabancı Ot Sistematiği 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere sistemetik ve sistematik terimler ile yabancı otların biyolojisinin ve tür teşhislerinin yapılmalarına yönelik kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York. Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, Stutgart

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere sistemetik ve sistematik terimler ile yabancı otların biyolojisi ve tür teşhisleri konularında bilgi vermeyi amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 9 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 7 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 2 1 2
24 Seminer 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
54 Ev Ödevi 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı
2 Yabancı ot tohumlarının çimlenmesi
3 Yabancı ot tohumların seksüel çoğalması
4 Yabancı ot tohumların aseksüel çoğalması
5 Taksonomi
6 Kök, yaprak ve çiçek yapıları
7 Asteraceae, Aceraceae, Alismataceae, Amaranthaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
8 Boraginaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
9 Convolvulaceae, Cuscutaceae, Cyperaceae, Dipsacaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
10 uphorbiaceae, Fabaceae, Fumariaceae, Geraniaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
11 Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Juncaceae, Lamiaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
12 Malvaceae, Poaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
13 Scrophulariaceae, Solaaceae, Plantaginaceae, Orobanchaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
14 Typhaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Violaceae, Viscaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1389319 Yabancı ot türlerinin morfolojik özelliklerine bağlı olarak bunları teşhis eder.
2 1411342 Parazit yabancı ot türlerini ve bunların biyolojilerini tanımlar.
3 1375300 Yabancı otların biyolojisi ve yayılma yollarını tanımlar.
4 1382113 Yabancı otların yayılışı, önemi ve zarar şekillerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5
2 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4
3 3 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5
4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek