Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB401 Genel Bitki Fungal Hastalıkları 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bitki fungal hastalıkları kültür bitkilerinin üretiminde önemli sorunlara yol açarlar. Bu derste öğrencilere farklı ürün gruplarında (sebzeler, yumuşak ve set çekirdekli meyveler subtropik meyveler, tahıllar vb.) hastalık oluşturan fungal ve fungal benzeri patojenlerin genel özelliklerini, belirtilerini ve bunların yerinde tanısını, hastalık etmenlerinin biyolojileri ve özellikle konukçusuz dönemi geçirme özelliklerini, hastalıkların mücadelesinde başvurulacak kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri üreticiye açıklama ve kullanımlarını benimsetme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Zirai Mücadele Teknik Talimatları (Cilt 1-5) 2. Kurt, Ş., 2012. Bitki Fungal Hastalıkları. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 214 s. 3. Agrios, G. N., 1997. Plant Pathology. Fourth Edition. Academic Press, San Diego, California, pp.635.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür bitkilerinde görülen fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde ruhsatlı preparatlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 14 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebzeler (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri 1.Sebze Hastalıkları ders sunu.ppt
2 Sebzeler (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 1.Sebze Hastalıkları ders sunu.ppt
3 Sebzelarde (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.) hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 1.Sebze Hastalıkları ders sunu 2.ppt
4 Sebzelarde (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.) hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 1.Sebze Hastalıkları ders sunu 2.ppt
5 Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 2_1_Yumuşak ve sert çekirdekli meyve fungal hastalıkları_Cilt 4.pptx
6 Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 2_1_Yumuşak ve sert çekirdekli meyve fungal hastalıkları.pptx
7 Sert kabuklu meyveler (fındık, antep fıstığı, kestane, ceviz)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 2_1_Yumuşak ve sert çekirdekli meyve fungal hastalıkları.pptx
8 Bağda hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 2_2_Bağ Hastalıkları.pptx
9 Arasınav Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
10 Subtropik meyveler (turunçgiller, nar, yeni dünya)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler Subtropik Meyve Hastalıkları.pptx
11 Subtropik meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler ZEYTİN AĞAÇLARINDA VERTİSİLYUM SOLGUNLUĞU11.pptx
12 Tahıllar (buğday, arpa, çavdar, çeltik)'da hastalık oluşturan fungal patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 4_TAHIL HASTALIKLARI.pptx
13 Tahıllar (buğday, arpa, çavdar, çeltik)'da hastalık oluşturan fungal patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler 4_TAHIL HASTALIKLARI.pptx
14 Endüstri bitkilerin (pamuk, ay çiçeği vb.)'de hastalık oluşturan fungal veya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler Ayçiçeği Mildiyösü_Tütün_Pamuk_2019_.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385024 Fungal taksonomi kriterlerine göre fungal hastalık etmenlerini gruplandırabilir ve böylelikle belirtileri ve tanıları konusunda beceri sahibi olur.
2 1504943 Bir bölgede fungal hastalıkların mücadelesi için, hastalık etmenlerinin biyolojilerini irdeleyebilme becerisini kazanır
3 1504944 Yerinde tanı ile doğrudan alanda üreticiye hastalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanır
4 1504945 İyi tarım uygulamaları için hastalıkların mücadelesinde gerekli tavsiyeleri verebilme becerisini kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek