Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB403 Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Tarla bitkilerinde zarar yapan böcekler, akarlar, nematodlar ve kemirgenler ve diğer zararlıları tanıtmak ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahat SULLIVAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit,O. 2007. Genel ve Tarla Zararlıları. OMÜ. Ziraat fakültesi, Ders Kitabı: 59, 306 s. Özbek, H. ve Hayat, R. 2003. Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitki Zararlıları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 930, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 340, Ders Kitapları Serisi No: 87, 320 s. Anonim 2008a. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 1. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 283 s. Anonim 2008b. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 260 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkileri zararlısı olan böcekler, akarlar, nematodlar ve kemirgenler, çiftırnaklılar, böcekçiller, kuşlar, karındanbacaklılar, toprak solucanları gibi genel zararlıların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadele metodları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 4 52
7 Laboratuvar 2 4 8
24 Seminer 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel zararlılar: Rodentia (Kemirgenler)- Sincaplar, fareler, sıçanlar, tavşanlar, domuzlar ve kirpilerin morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + Tarla Zararlıları.Giriş.İçindekiler.pdf
GENEL ZARARLILAR.1.BÖLÜM.pdf
2 Genel zararlılar: Kuşlar, karındanbacaklılar,solucanlar, crustacea'lar ve nematodların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + GENEL ZARARLILAR.2.BÖLÜM.pdf
3 Kök ur nematodları, kist nematodları, çayır nematodları ve spiral nematodların morfolojileri zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + NEMATODLAR.1.BÖLÜM.pdf
4 Tomurcuk ve yaprak nematodları, çilek nematodu, turunçgil nematodu, soğan ve sak nematodları ve kamalı nematodların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + NEMATODLAR.2.BÖLÜM.pdf
5 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı akarlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + AKARLAR.pdf
6 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı orthopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + + COLLEMBOLA & ORTHOPTERA.pdf
ORTHOPTERA.2.pdf
7 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı thysanopterler ve heteropterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
8 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı homopterler ve coleopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
9 Ara sınav
10 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı coleopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
11 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı coleopterler ve lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
12 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
13 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
14 Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı dipterler ve hymenopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1410869 Tarla bitkilerinde zarar yapan genel zararlıları ve bunlara karşı uygulanacak mücadele yöntemlerini bilir
2 1397862 Tarla bitkilerinde zararlı nematodları , biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
3 1411130 Tarla bitkilerinde zararlı akarları tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
4 1383918 Çekirgeleri, biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
5 1380034 Tarla bitkilerinde zararlı Thysanoptera, Heteroptera ve Homoptera takımlarına bağlı önemli emici böcekleri tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve mücadele yöntemlerini bilir
6 1385466 Tarla bitkilerinde zararlı Coleoptera takımına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve mücadele yöntemlerini bilir
7 1378318 Tarla bitkilerinde zararlı Lepidoptera takımına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekilleri ve mücadele yöntemlerini bilir
8 1382220 Tarla bitkilerinde zararlı Diptera ve Hymenoptera takımlarına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekilleri ve mücadele yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek