Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Depolarda görülen zararlılar ve bunların mücadele yöntemlerinin öğretimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İzzet Akça

Ön Koşul Dersleri

Genel Entomoloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Depolanmış ürün zararlıları, Zirai Mücadele Teknik talimatları Cilt 1 2018 2. Depolanmış Ürün Zararlıları.2. Baskı. Prof.Dr. Erol Yıldırım, Prof.Dr. Hikmet Özbek, Prof.Dr. İrfan Aslan, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş, Baklagil Tohum Böcekleri ve mücadelesi, Depolanmış Hububat ve Mamullerinin Zararlıları ve mücadelesi, Kuru Meyve Zararlıları ve mücadelesi, Mısır Depo Zararlıları ve mücadelesi, Patates Depo Zararlıları ve mücadelesi, Tütün Depo Zararlıları ve mücadelesi, Genel Zararlılar ve mücadelesi, Diğer depo zararlıları ve mücadelesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
20 Rapor Hazırlama 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
2 Depolarda zararlı Baklagil Tohum Böcekleri ve mücadeleleri 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
3 Depolarda zararlı Baklagil Tohum Böcekleri ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
4 Depolanmış Hububat ve Mamullerinin Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
5 Depolanmış Hububat ve Mamullerinin Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
6 Depolarda Kuru Meyve Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
7 Depolarda Kuru Meyve Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
8 Mısır Depo Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
9 Arasınav 2
10 Patates Depo Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
11 Tütün Depo Zararlıları ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
12 Depolarda Genel Zararlılar ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
13 Depolarda diğer zararlılar ve mücadelesi 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf
14 Depolarda Fumigasyon uygulamaları 2 DEPO ZARARLILARI 2019 D. 1.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504971 Depo ürünlerinde sorun olan zararlıları tanır ve teşhis eder
2 1504972 Depo zararlılarının biyolojisini ve üründe meydana getirdikleri zararı öğrenir
3 1504979 Depo zararlılarına karşı mücadele yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 5 5 2 4 3 5 3
2 2 3 4 5 5 5 3 3 3 5 3
3 2 2 3 5 5 5 2 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek