Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB407 Bitki Kliniği I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bitki koruma bölümü öğrencilerinin alan çalışmalarında karşılacakları pratik uygulamaları yapabilmeleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Powerpoint ders sunumları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derslerin ortak kapsam alanında bulunan ilaçlama , kalibrasyon, mikroskopta örnek inceleme ve görünteleme , laboratuar aletlerinin kullanılması, patojenlerin izolasyonu ve preparatı .herbaryum yapılması , böcek koleksiyonu yapılması ,nematot ve akarların toplanma ve izolasyonu , ev haşerelerine karşı ilaçlama, tarla ve bahçe zararlılarına karşı ilaçlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlaçlama aletlerinin kalibrasyonu, İlaçlama teknikleri (ULV, Thermal fog vb.) Kalibrasyon.pdf
2 Tarla koşullarında aletlerin kalibrasyonu
3 Laboratuar aletlerinin kullanımı-I
4 Fungal, viral ve bakteriyel etmenlerin izolasyonu,
5 Gram boyama ve Elisa tekniği, ELISA UYGULANIŞI.pdf
6 Yabancı ot Herbaryumu yapılması Herbaryum yapma teknikleri.pdf
7 En az 100 tür ve 500 örnek içeren böcek koleksiyonu yapma
8 Bahçe koşullarında aletlerin kalibrasyonu
9 Arasınav
10 Laboratuar aletlerinin kullanımı-II
11 En az 30 hastalıklı bitki herbaryumu yapma
12 Patojen kültürlerin saklanma yöntemleri Patojen Kültürleri saklama Yöntemleri.pdf
13 Fungal izolatların preparatlarının yapılması
14 Aktivitelerin değerlendirilmesi ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
113542 1204707 Laboratuar ve arazide kullanılan mesleki aletlerin özelliklerini ve kullanımını öğrenir
113543 1212685 Farklı alanlarda farklı zararlılara karşı kimyasal ilaç uygulaması yapmayı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
113542 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
113543 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek