Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB409 Bitki Korumada Araştırma ve Değerlendirme 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bitki koruma alanında araştırmaların yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi, yazılı ve sözlü sunumun öğretimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmaların özellikleri, araştırmanın planlanması ve çalışma başlatılmadan önce dikkat edilecek hususlar. Bir mesleki sorun veya vakanın ele alınarak, araştırma eya kaynak incelemesi yolu ile sonuçlandırılması, tez olarak yazımı ve sözlü olarak sunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel değerlendirilme ve ders hakkında bilgi verilmesi
2 Bilimsel araştırmanın özellikleri. Araştırmanın planlanması ve çalışma başlatılmadan önce dikkat edilecek hususlar.
3 Araştırma alt yapılı tez ve projelerin hazırlanması.
4 Bilimsel yayınların sınıflandırılması ve özellikleri
5 Literatür taraması, bilimsel kaynaklar
6 Verilerin değerlendirilmesi ve analizleri
7 Grafikler ve tablo oluşturma teknikleri TABLO ve GRAFİK OLUŞTURMAK.pdf
8 Tez yazımında literatür bildirişlerinde dikkat edilecek hususlar Tez Yazım.pdf
9 Ara sınav
10 Sunum teknikleri
11 İdeal sunum nasıl olmalıdır
12 Hazırlanan tezin sözlü sunumu
13 Hazırlanan tezin sözlü sunumu
14 Tezin veya raporun yazılı hale getirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208854 Tezin veya raporun yazılı hale getirilmesi ve baskıya alınmasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek