Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB411 Kentsel Entomoloji 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu derste, ülkemizdeki halk sağlığı açısından önemli olan zararlıların tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadelelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İzzet Akça

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, E., 2009. Kentsel Entomoloji. 2. Baskı. Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği Yayınları No:1, Yavuzlar Matbaası, İstanbul, 106 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk sağlığı açısından önemli olan zararlıların tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Culicidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
2 Culicidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
3 Muscidae, Simulidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
4 Phlebotomidae, Ceratopogonidae, Tabanidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
5 Cimicidae, Phthiraptera, Siphonaptera KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
6 Blattidae, Blatellidae, Gryllidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
7 Vespidae, Formicidae KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
8 Lepidoptera, Dermaptera KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
9 Ara sınav
10 Arachnida KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
11 Chilopoda, Isopoda KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
12 Chordata KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
13 Halk Sağlığı Zararlılarına Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
14 Halk Sağlığı Zararlılarına Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
15 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf
16 KENTSEL ENTOMOLOJİ 2019 D..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505185 Kentsel zararlıların tanır
2 1505186 Kentsel zararlıların biyolojisini öğrenir
3 1505187 Ketsel zararlıların mücadelesini öğrenir
4 1505188 Kentsel zararlıların mücalesine yönelik yönetmelik ve mevzuatları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2
2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2
3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3
4 5 4 2 4 4 4 3 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek