Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB413 Endüstri Bitkileri Zararlıları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Ülkemizde yetistirilen onemli endüstri bitkilerinde zarar yapan hayvansal zararlıları genel hatlarıyla öğrenmeyi amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. İslam Saruhan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özbek, H. ve R. Hayat, 2008. Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitki Zararlıları. Atatürk Ü. Yay. No: 930, Ziraat Fak. Yay. No: 340, Ders Kitapları Serisi No: 87, ISBN 975-442-102-1, Erzurum, 320 s (3. Baskı). Yaşar, B., 1996. Endüstri Bitkileri Zararlıları, Ders Kitabı. Yüzüncü Yıl Üniv.Zir.Fak.Yay. No:13, 107s, Van Anonymous,2008.Zirai Mücadele teknik Talimatları.,Cilt II,IV. Tar. Koy Bak. Kor. Kont. Gen. Mud. Yay., 435s. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ülkemizdeki endüstri bitkileri üretimi yapılan alanlardaki zararlıların tanımı, zarar şekilleri, genel davranışları ,biyolojileri ve bu zararlılara karşı kullanılan kültürel önlemler, mekaniksel savaşım, biyoteknik savaşım, kimyasal savaşım ve biyolojik savaşım yöntemlerini genel hatlarıyla öğrenmeyi amaçlamaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 18 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endustri bitkileri zararlilari dersinin icerigi ve derse giris
2 Anason zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
3 Aycicegi zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
4 Hashas, Keten ve Kenevir zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
5 Pamuk zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
6 Pamuk zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi (devami)
7 Seker pancari zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
8 Soya zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
9 Susam zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
10 Yerfistigi zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
11 Sebetciotu zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
12 Tutun zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi
13 Tutun zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi(devami)
14 Endustri bitkilerinde zara yapan genel zararlıların tanınması, biyolojileri, zarar sekilleri ve savaşımlarının incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159058 Ulkemizde gorulen Endustri bitki zararlilarini tanir
2 1160739 Ulkemizde gorulen Endustri bitki zararlilarinin biyolojilerini bilir
3 1161414 Ulkemizde gorulen Endustri bitki zararlilarinin zarar sekillerini bilir
4 1161920 Ulkemizde gorulen Endustri bitki zararlilarinin mucadele yontemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5
2 1 2 5
3 1 2 5
4 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek