Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB417 Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bitki fungal hastalıkları kültür bitkilerinin üretiminde önemli sorunlara yol açarlar. Bu derste öğrencilere fungal taksonominin genel esaslarını kavramaları ve taksonomik kriterlere göre düzenlenmiş bitki fungal hastalıklarının belirtilerini ve bunların yerinde tanısını, hastalık etmenlerinin biyolojileri ve özellikle konukçusuz dönemi geçirme özelliklerini, hastalıkların mücadelesinde başvurulacak kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri üreticiye açıklama ve kullanımlarını benimsetme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İsmail ERPER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurt, Ş., 2012. Bitki Fungal HAstalıkları, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 214 s.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültür bitkilerinde görülen fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde ruhsatlı preparatlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
7 Laboratuvar 14 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 44 44
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş- Fungal taksonomi
2 Anason yaprak lekesi (Cercospora malkoffıi)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
3 Aspir yaprak lekesi (Alternaria carthami)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
4 Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halstedii)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
5 Haşhaş kökboğazı yanıklığı (Dendryophion papaveris)'nın teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
6 Haşhaş mildiyösü (Peronospora arborescens)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
7 Pamuk fide kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp. Phythium spp.)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
8 Pamukta solgunluk (Verticillium dahliae)'un teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
9 Susam ve anasonda çökerten Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Phythium spp.)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
10 Arasınav Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
11 Şerbetçi otu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
12 Tütün fidelerinde çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Phythium spp.)'nin teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
13 Tütün küllemesi, tütün mildiyösü (Erysiphe cichoracearum, Peronospora tabacina)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
14 Yerfıstığında kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger)'nün teşhisi, biyolojisi, konukçuları ve mücadelesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505082 Fungal taksonomi kriterlerine göre fungal hastalık etmenlerini gruplandırabilir ve böylelikle belirtileri ve tanıları konusunda beceri sahibi olur
2 1505083 Bir bölgede fungal hastalıkların mücadelesi için, hastalık etmenlerinin biyolojilerini irdeleyebilme becerisini kazanır
3 1505084 Yerinde tanı ile doğrudan alanda üreticiye hastalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanır
4 1505085 İyi tarım uygulamaları için hastalıkların mücadelesinde gerekli tavsiyeleri verebilme becerisini kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5
2 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek