Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentlilik bilinci farkındalığını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mutlu (2010), Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya. Ahmet Mutlu; Nazlı Yücel (2013), Kentli Hakları ve Uygulaması, Ders Notları. Ahmet MUTLU, “Sinemanın Kentlileşme Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Deneme”, Karınca, S: 788, 23-29, (2002). Ahmet MUTLU “Kentli Hakları”, Yerel Yönetim Ve Denetim, C: 12, S:6, 12-15, (2007) Ahmet MUTLU, “Eski ‘Kent Hava’larına Kavuşmak…”, Şehir ve Medeniyet, C:1, S: 2, Ekim 2009, 14-17, Ahmet MUTLU, "Kent Kültürdür",Şehir ve Medeniyet, C:2, S: 4, Kasım 2010, 6-12.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme 2. Kent-kültür ilişkisi 3. Kent kültür ve kentlilik 4. Küreselleşme sürecinde kent kültüründeki dönüşümler 5. Türkiye'de kent kültürü ve kentlilik bilimci 6. Kentsel yaşam kalitesi ve kentli hakları 7. Uluslararası belgelerde kentli hakları 8. Türkiye'de kentli haklarının (hukuksal ve toplumsal) niteliği 9. Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
21 Rapor Sunma 1 51 51
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık, Kent ve Kültür
2 Kentleşme ve kentsel sorunlar
3 Kent kültürü ve kentlilik bilinci
4 Dünyada ve Türkiye'de kent kültürü
5 Kentli hakları
6 Kentli haklarının Dayanakları
7 Dünyada ve Türkiye'de kentli haklarının durumu
8 Samsun'da kent kültürü
9 Ara sınav
10 Samsun'da kent kültürü araştırmaları
11 Samsun'da kent kültürü varaştırmaları
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
83379 1171913 Kent ve kültür arasında tarihsel bağ kurabilir.
83380 1175055 Kentlerdeki sosyo-kültürel sorunları tespit edebilir
83381 1167957 Kentsel sorunklar hakkında yorum yapabilir
83382 1184102 Kentlilik bilinciyle davranabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur