Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB402 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Yabancı otlarla mücadele yöntemleri ve alternatif mücadele metotları ile herbisitlerin ekosistemdeki canlılara yan etkilerinin tanımlanmasına yönelik kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Hüsrev Mennan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York. Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, Stutgart

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar. Kültürel, mekanik, fiziksel biyolojik, kimyasal yabancı ot kontrolü. Herbisit formulasyonları ve Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları. Herbisitler ve bitki,toprak, ekosistem ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
54 Ev Ödevi 7 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 56 1 56
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
2 Kültürel yabancı ot kontrolü Kültürel yabancı ot kontrolü YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
3 Yabancı otların önlenmesinde mekanik mücadele Yabancı otların önlenmesinde mekanik mücadele YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
4 Yabancı otların önlenmesinde fiziksel mücadele Yabancı otların önlenmesinde fiziksel mücadele YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
5 Yabancı otların önlenmesinde biyolojik mücadele Yabancı otların önlenmesinde biyolojik mücadele YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
6 Yabancı otların kimyasal kontrolü Yabancı otların kimyasal kontrolü YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
7 Herbisit formulasyonları Herbisit formulasyonları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
8 Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
9 Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
10 Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
11 Herbisitler ve bitkiler Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
12 Herbisitler ve bitkiler Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
13 Herbisitler ve toprak Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
14 Herbisitler ve ekosistem Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt
15 YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399225 Yabancı otlarda mücadelede eradikasyon, kontrol ve entegre mücadele kavramlarını tanımlar.
2 1402219 Yabancı otlarda kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri ve bunların uygulama alanlarını tanımlar.
3 1406857 Yabancı otlarda biyolojik mücadele ajanlarını ve bunların avantaj ve dezavantajlarını tanımlar.
4 1379234 Yabancı otlarla mücadelede herbisitlerin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar..
5 1385005 Herbisitlerin kullanım ilklerini tanımlar.
6 1398187 Kültür bitkileri bazında herbisit kullanımını ve buna bağlı olarak reçete yazmayı tanımlar.
7 1403538 Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığın ortaya çıkışını ve nedenlerini algılar. Buna bağlı olarak dayanıklılık yönetim mekanizmasını tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4
2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 4 2 4 3 3 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
6 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek