Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB408 Bitki Kliniği II 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bitki Koruma bölümü öğrencilerinin alan çalışmalarında karşılaşacakları pratik uygulamaları yapabilmeleri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Entomoloji Fitopatoloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki koruma ders uygulama notları, Zirai Mücadele Teknik Talimatları (Cilt 1-6)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derslerin ortak kapsam alanında bulunan ; ilaçlama, kalibrasyon, mikroskopta örnek inceleme ve görüntüleme, laboratuvar aletlerinin kullanılması, patojenlerin izolasyonu ve preparatı, Herbaryum yapılması, Böcek kolleksiyonu yapılması, nematot ve akarların toplanma ve izolasyonu, Ev haşerelerine karşı ilaçlama, tarla ve bahçe zararlılarına karşı ilaçlama,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 5 7 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 35 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel değerlendirme ve ders hakkında bilgi verilmesi
2 İlaçlama için tarla ve bahçede kalibrasyon yapma
3 Patojen kültürleri saklama yöntemleri
4 Yabancı otlarda herbaryum yapılması
5 Hastalıklı bitkilere ait herbaryum yapılması
6 En az 100 tür, 500 örnek içeren böcek kolleksiyonu yapma
7 Topraktan ve bitkiden nematod elde etme, preparat yapma
8 Bitkilerden Tetranychid ve Eriophyid akarların toplanması ve preparatlarının yapılması
9 Ara Sınav
10 Fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin izolasyonları
11 Tarla zararlılarına karşı ilaçlama yapma
12 Danışmanlarla seminer sunumları hakkında görüşme
13 Öğrenci Tez Sunumları
14 Dersin genel değerlendirmesi ve eksiklerin tamamlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200621 Farklı alanlarda farklı zararlılara karşı ilaçlama ve kalibrasyon yapmayı öğrenir
2 1201839 Yabancı ot ve hastalıklı bitki örnekleri için herbaryum hazırlamayı bilir
3 1206853 Böcek koleksiyonu yapmayı öğrenir
4 1207597 Topraktan ve bitkiden nematod ve akar izolasyonunu ve preparat yapmayı öğrenir
5 1213288 Patojen izolasyon yöntemlerini bilir
6 1312573 Bir konuda tez hazırlama ve sunum tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4
2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
6 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek