Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB410 Sebze Zararlıları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Sebzelerde görülen zararlılar ve bunların mücadele yöntemlerinin öğretimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.İzzet Akça

Önerilen Diğer Hususlar

yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sebze Zararlıları zararlıları, Zirai Mücadele Teknik talimatları Cilt 3 ve 6 2018

Staj Durumu

yoktur

Dersin İçeriği

Giriş, Böcekler ve mücadelesi, Akarlar ve mücadelesi, Nematodları ve mücadelesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş SEBZE ZARARLILARI-1.pptx
2 Sebzelerde Zararlı Akarlar ve mücadeleleri SEBZE ZARARLILARI-1.pptx
3 Sebzelerde Zararlı Nematodlar ve mücadeleleri
4 Sebzelerde Zararlı Akarlar ve Nematodlar
5 Sebzelerde toprak altı zararlıları
6 Fide dönemi zararlıları
7 Fide dönemi zararlıları
8 Yaprak bitleri ve Beyaz sinekler
9 Arasınav
10 Aphidiade ve Aleyrodidae
11 Thrips türleri
12 Sebzelerdeki diğer zararlılar
13 Sebzelerde diğer zararlılar
14 Sera Ziyareti

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528151 Sebzelerde sorun olan zararlıları tanır ve teşhis eder
2 1528153 Sebze zararlılarının biyolojisini ve üründe meydana getirdikleri zararı öğrenir
3 1528154 Sebze zararlılarına karşı mücadele yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 5 5 2 4 3 5 3
2 2 3 4 5 5 5 3 3 3 5 3
3 2 2 3 5 5 5 2 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek