Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB416 Organik Tarımda Bitki Koruma 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolünde kullanılan geleneksel ve organik tarım yönetmeliklerinde izin verilen alternatif yöntemleri tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahat SULLIVAN, Prof. Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Temel fitopatoloji ve entomoloji bilgisi tavsiye edilir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Natural Crop Protection, Gaby Stoll, AGRECOL, Margraf Verlag, Germany, 1995. 2. Organik Tarım El Kitabı. Anonim, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 200l. 3. Biological Control, C.B. Huffaker (Editor), Plenum Press, New York, 1971.

Dersin İçeriği

Organik tarım kavramının tanımı, Türkiye'de ve dünyada organik tarım sistemleri, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon, organik tarımda bitki hastalıkları, yabancı otlar ve bitki zararlıları ile mücadele yöntemlerinin tanıtılması, organik tarımda kültürel mücadele ve biyolojik mücadele yöntemlerinin önemi, organik tarımda kullanılmasına izin verilen maddeler (geleneksel ürünler, bitkisel ve hayvansal kökenli ekolojik ürünler, mikroorganizmalar) Organik tarımda mikrobiyal mücadele ve biyopreparatlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 13 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik tarımın tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın gelişimi
2 Organik Tarım Yönetmelikleri, kontrol ve sertifikasyon
3 Organik tarımda zararlılarla mücadelede kültürel yöntemlerin önemi
4 Organik tarımda zararlılarla mücadelede biyolojik mücadelenin önemi ve biyolojik mücadelede kullanılan etmenler
5 Organik tarımda zararlılarla mücadelede fiziksel, mekaniksel ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı
6 Organik tarımda zararlılara karşı ev yapımı ilaçlar, bazı güncel biyo-preparatlar ve ticari kullanımlara örnekler
7 Organik tarımın geleceği
8 Ara sınav
9 Hastalıklar ile Mücadelede Kültürel Yöntemlerin Önemi Organik Tarım (sunu 1).pdf
10 Hastalıklar ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler I: Hastalıklara Dayanıklı Tür ve Çeşitlerin KUllanımı Organik Tarım (sunu 1).pdf
11 Hastalıklar ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler II: Hastalık Etmenleri ile Biyolojik Savaşım. Biyolojik savaşımda Kullanılan Mekanizmalar Organik Tarım (Sunu2).pdf
12 Hastalıklar ile Mücadelede Biyolojik Yöntemler III: Biyolojik Mücadelede Kullanılan Mikroorganizmalar ve Bazı Güncel Biyo-preparatlara ve Ticari Kullanımlara Örnekler Hastalıklar için Biyolojik Aktif Madde İçerikleri Ruhsatlı.pdf
13 Organik tarımda Hastalıklar ile mücadelede kullanılmasına izin verilen diğer maddeler Yönetmelik EK 2.pdf
14 Organik tarımda yabancı otlar ile mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296713 Organik tarım ile ilgili temel esasları, kavramları ve terimleri bilir
2 1296714 Türkiye'de ve Dünya'da organik tarımdaki gelişmeler hakkında bilgiye sahiptir
3 1296716 Zararlı, hastalık ve yabancı otların kontrolüne yönelik olarak organik tarım yönetmelikleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi sahibidir
4 1296717 Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolü amacıyla bilgi aktarabilir ve tavsiyelerde bulunabilir
5 1296722 Bitki koruma amaçlı organik tarımda ruhsatlı preparatlar ve kullanımları hakkında bilgi sahibidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 3 5 2 3 2 2 3
2 4 2 4 3 4 5 3 5 2 5 4
3 5 2 4 3 4 5 2 3 3 4 5
4 4 3 5 3 4 5 2 3 4 4 5
5 5 2 3 3 4 5 3 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek