Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kültürteknik kapsamında yerüstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesis, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması, bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Önerilen Diğer Hususlar

konuya ilişkin fizik ve matematik bilgilerinin gözden geçirilmesi uygun görülmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 12 (3. Baskı) YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER. Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları,koruma ve depolama ypıları, seralar, hidrolik, su kaynaklaının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişikileri, sulama programlam, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 10 10 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 3 5 15
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal yerleşmeler ve tarımsal işletmelerde işletme merkezinin (avlusunun) planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
Tarimsal_Yapilar_Koruma_Depolama.ppt
2 Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
3 Tarımsal işletmelerde konutların planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
4 Hayvan barınaklarının planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
5 Koruma ve depolama yapılarının planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
6 Bitkisel üretim yapıları (sera) planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
7 Tarımsal hidrolik https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
8 Ara sınav
9 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının geliştirilmesıne ilişkin sorunlar https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
10 Toprak bitki su ilişkileri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
11 Bitki su tüketimi, sulama programı ve sulama şebekesinin planlanması https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
12 Sulama yöntemleri https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
13 Sulamada kullanılan suların niteliği https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler
14 Tarımsal drenaj, sorunlu topraklar https://personel.omu.edu.tr/tr/ersint/verdigi-dersler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142486 Ülkemizdeki sulama faaliyetlerine ilişkin temel bilgileri alır
2 1134792 Tarımda hayvan barınaklarının planlanması ve çevre koşullarının kontol edilmesi ile ilgili bilgi sahibi olur.
3 1131124 Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir
4 1126070 Bitkisel üretim yapılarının planlanması hakkında bilgi sahibi olur
5 1135472 Tarımsal drenajın önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 1 4 1 3 3 4 2 4 2
2 4 3 4 1 3 2 2 3 4 2 3 2
3 3 4 3 2 3 1 3 3 3 2 4 2
4 4 4 4 1 3 2 2 3 4 2 4 3
5 5 5 4 1 4 2 3 4 5 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek