Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine Zootekni Bilimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. (Assoc. Prof) Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertuğrul, M., 1997. Hayvan Yetiştirme (A.Ü. Z.F. Yay.) Slaytlar Elektonik Ortam Bilgisi Muhtelif Dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çiftlik hayvanlarının üretimi, bakım-beslemesi ile ilgili kavramlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 1 5 5
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminin tanıtımı, temel kavramlar HAYVANCILIK HAKKINDA GENEL BİLGİ-1. HAFTA.docx
2 Dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapısı TÜRKİYE HAYVANCILIĞI.docx
HAYVAN YETİŞTİRME NOTLARI-PROF.DR. NUMAN AKMAN.pdf
3 Türkiye'de hayvansal üretimin yapısal durumu TÜRKİYE HAYVANCILIĞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI.pptx
4 Evcil hayvanların anatomisi Anatomi.pptx
5 Hayvansal kaynaklı proteinlerin insan beslenmesindeki önemi HAYVANSAL PROTEİNLERİN ÖNEMİ-24 ekim 2016.pdf
6 Üreme ile ilgili temel kavramlar ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ÜREME-27 EYLÜL 2016.ppt
7 Hayvan Islahına giriş Hayvan ıslahı.docx
8 Yetiştirme metodları YETİŞTİRME İŞLEMLERİ.docx
9 Çiftleştirme metodları ÇİFTLEŞTİRME İŞLERİ.docx
10 Arasınav
11 Sığırcılık hakkında temel bilgiler SIĞIR BESİCİLİĞİ.ppt
12 Koyunculuk hakkında temel bilgiler YERLİ KOYUN VE KEÇİ IRKLARI-.pptx
13 Tavukçuluk hakkında temel bilgiler Kanatlı hayvan yetiştirme (1).pptx
14 Arıcılık hakkında temel bilgiler ve konuların değerlendirilmesi zootekni dersi arı sunumu.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138441 Hayvan yetiştirme, besleme, ıslah, üretim konularında bilgi ve beceriye sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek