Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB201 Genel Meyvecilik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri, meyve türlerinin sınıflandırılması, ekolojik istekleri, biyolojik ve fizyolojik özellikleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, çiçeklenme ve döllenme biyolojileri, çoğaltma ve fidan üretimi, meyve bahçesi tesisi, teknik ve kültürel uygulamalar, meyve pomolojisi ve önemli meyve çeşitleri, budama, derim, muhafaza ve pazarlamanın öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Neriman BEYHAN; Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 2018, Editörler, Gerçekçioğlu, R.; Bilgener, S. ve Soylu, A., Nobel Yayınevi, 486 s. PTT sunumlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Meyveciliğin sınıflandırılması, ekonomisi, Türkiye’ de yetiştirilen meyve türleri ve çeşit zenginliği, ekolojik istekleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, tomurcuk ve dal yapıları, döllenme biyolojisi, partenokarpi, apomiksis, çiçek ve meyve dökümleri, seyreltme, periyodisite, meyve tohumlarında ve tomurcuklarda dinlenme, büyümeyi düzenleyici maddeler, çoğaltma ve meyve fidanı yetiştirilmesi, bahçe tesisi, yıllık bakım işleri, çeşitli teknik ve kültürel uygulamalar, meyve ağaçlarının beslenmesi, köklerin fonksiyonları ve su dengesi, karbon asimilasyonu, budama ve terbiye sistemleri, derim, ürünlerin standardizasyonu, ambalajlanması, muhafaza ve pazarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
7 Laboratuvar 5 2 10
12 Takım/Grup Çalışması 4 3 12
15 Gösterme 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyvecilik kültürünün tarihçesi, meyveciliğin ülke ekonomisi açısından önemi, Dünya’ da ve Türkiye’ de yetiştirilen meyve türleri ve çeşit zenginliği. Ders_1_GENEL MEYVECİLİK GİRİŞ DERSİ.pdf
2 Meyveciliğin ekolojik istekleri: sıcaklık, toprak, nem, ışık, sis, dolu, kırağı ve rüzgarların önemi. Meyvecilik açısından donlar ve önleme yolları. Ders_2_ Meyveciliğin ekolojik istekleri.pdf
3 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, fizyolojik ve morfolojik ayrım safhaları, çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine etkili olan faktörler. Ders_3_ Meyve ağaçlarında Çiçek tomurcuğu oluşumu.pdf
4 Meyve türlerinde çiçek, tomurcuk ve dal yapıları, tozlanma, döllenme ve meyve tutumu, eşeysel uyuşmazlık, kısırlıklar,partenokarpi, apomiksis. Ders_4_Meyvecilikte ç,çek, tomurcuk, partenokarpi.pdf
5 Meyve türlerinde çiçek ve meyve dökümleri, seyreltme, periyodisite. Ders_5_ Meyvecilikte dökümler ve seyreltme.pdf
6 Meyve çeşit bilimi (pomoloji), meyvelerin sınıflandırılması, önemli meyve çeşitleri. Ders_6_ Çeşit bilimi, meyve .pdf
7 Tohumlarda dinlenme, dinlenmenin kesilmesi için uygulamalar, tomurcuklarda dinlenme. Ders_7_Tohum, Dinlenme, Çimlenme.pdf
8 Bitki büyümesini düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanları. Ders_8_ Meyvecilikte Büyümeyi düzenleyiciler.pdf
9 Meyvecilikte generatif ve vegetatif çoğaltma, meyve fidanı yetiştirilmesi ve aşılı köklü fidan elde etme uygulamaları. Ders_9_Meyvecilikte Çoğaltma.pdf
10 Ara sınav
11 Meyve bahçesi tesisi, yıllık bakım işleri, çeşitli teknik ve kültürel uygulamalar. Ders_11_ Meyve bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
12 Meyve ağaçlarının beslenmesi, köklerin fonksiyonları ve su dengesi, topraktaki besin maddeleri ve önemi, karbon asimilasyonu. Ders_12_ Meyve ağaçlarının beslenmesi.pdf
13 Meyve ağaçlarında budama ve terbiye sistemleri. Ders_13_ Meyvecilikte Budama.pdf
14 Meyve ağaçlarında derim, ürünlerin standardizasyonu, ambalajlanması, muhafaza ve pazarlama. Ders_14_ Meyvecilikte Hasat, Ambalaj, Muhafaza ve Pazara Hazırlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1345883 Meyvecilik kültürünün tarihçesi, dünyada ve ülkemizde yetiştirilen meyve türleri, çeşit zenginliği ve meyveciliğin ülke ekonomisi açısından önemini öğrenir.
2 1345884 Meyve türlerinin ekolojik isteklerini ve ekolojik sorunlarını öğrenir.
3 1345885 Meyve ağaçlarının gübrelenmesini, topraktaki besin maddelerini, fotosentez ve yedek besinlerin depolanmasını, su dengesi ve önemini öğrenir.
4 1345886 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumundan meyve tutumuna kadar olan olayları öğrenir.
5 1345887 Meyvecilikte büyümeyi düzenleyiciler ve bunların kullanımını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 3 4
2 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 5
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3
5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek