Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT213 Tarım Tarihi ve Deontolojisi 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Tarım sadece teknik ve ekolojik olmayıp, ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde tarımın gelişimi, önemi ve geleceği ile ilgili konularda bilgi ve vizyon sahibi olması düşünülmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Selime CANAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Demirci, A., Özçelik, A., 1986. Tarım Tarihi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 976, 138 s., Ankara. Eriş, A. 2002. Tarım Deontolojisi. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notları No: 88, 113 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyadaki farklı medeniyetlerde tarım ve tarihsel gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımın Önemi ve Arkeobotani Tanışma Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
2 Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
3 Orta Asya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
4 Bereketli Hilal’de Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
5 Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
6 Anadolu Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
7 Selçuklu ve Osmanlılarda Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
8 Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
9 Arasınav Tarım Tarihi ve Deontolojisi Ara Sınav.docx
10 Endülüs’de Tarım Okuma-Kaynak tarama Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
11 Amerika Kıtasında Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
12 Afrika ve Avustralya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
13 Türkiye’de Tarım ve tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama 483-489.pdf
14 Ziraat mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
15 Türkiye'de ziraat mühendisliği hakkındaki mevzuat Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74676 1192408 Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
74677 1193638 Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
74678 1191922 Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
74679 1191869 Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
74676 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4
74677 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4
74678 5 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3
74679 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek