Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımın Önemi ve Arkeobotani Tanışma Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
2 Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
3 Orta Asya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
4 Bereketli Hilal’de Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
5 Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
6 Anadolu Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
7 Selçuklu ve Osmanlılarda Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
8 Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
9 Arasınav Tarım Tarihi ve Deontolojisi Ara Sınav.docx
10 Endülüs’de Tarım Okuma-Kaynak tarama Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
11 Amerika Kıtasında Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
12 Afrika ve Avustralya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
13 Türkiye’de Tarım ve tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama 483-489.pdf
14 Ziraat mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx
15 Türkiye'de ziraat mühendisliği hakkındaki mevzuat Okuma-Kaynak tarama Tarım Tarihi ve Deontolojisi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74676 1419328 Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
74677 1420486 Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
74678 1418866 Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
74679 1418817 Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
74676 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4
74677 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4
74678 5 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 3
74679 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek